ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 79 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
1วิศวกรรมเครื่องกล
-สนับสนุนการออกแบบ,FEAอุปกรณ์เครื่องจักรในโรงงานและโครงการที่ปรับปรุง -เสนอแนะการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักร -จัดทำเอกสารการออกแบบเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในเอกสารโครงการ -จัดทำScopeขอบข่ายในการทำงาน,Dra...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
2วิศวกรวางแผนซ่อมบำรุง
-วางแผน ควบคุม ติดตาม ประสานงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่รับผิดชอบรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -รวบรวมข้อมูลและสรุปจัดทำรายงานการหยุดของเครื่องจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
3Engineering Service ด่วน!!! (โทร.02-914-6626)
- ออกไปพบลูกค้า ตรวจงานระบบ ซ่อมงานชิลเลอร์ ทำใบเสนอราคางาน เสนอลูกค้า ปิดการขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีไอที เอนจิเนียริ่ง จำกัด
4ช่างกลช่างเชื่อมโรงงาน ด่วน
ปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานสร้างและพัฒนาด้านเทคนิคการผลิตภายในโรงงาน เช่นในการสร้างพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สนับสนุน และพัฒนากระบวนการผลิต และสนับสนุนงานหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด
6ผู้ควบคุมงานแผนกก่อสร้าง
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ,งานระบบสาธารณูปโภควิศวกรควบคุม สามารถดูแบบ เขียนแบบ CAD ได้ ขับขี่รถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
7วิศวกรโรงงาน
1 ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 2 ลดเวลาการผลิตรวม 3 ลด Lead Time ที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 4 ปรับปรุงการตรวจสอบการจัดเก็บวัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ , สินค้าสำเร็จรูป ในคลังสินค้า 5 ทำแผนการผลิตปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ส.ศิลป(2521)จำกัด
8Project Sales Engineer
พบลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้าและคุยรายละเอียดงาน อ่านแบบงานวิศวกรรมต่างๆได้ เช่น Drawing, P&ID ออกหน้างาน ตามความเหมาะสม ค้างคืนต่างจังหวัดได้ จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า จัดทำรายงานการขาย อื่นๆตามควา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอัลไลน์ กรุ๊ป จำกัด
9วิศวกรฝ่ายขาย ประจำ จ.ระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานขายในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นหลัก (สำหรับตำแหน่งประจำสาขาระยอง) - นำเสนอสินค้าและบริการในกลุ่มสินค้าอุตสหกรรมของบริษัท - ติดต่อลูกค้าใหม่ และ ดูแลฐานลูกค้าเดิม - น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอัลไลน์ กรุ๊ป จำกัด
10วิศวกรฝ่ายขาย ประจำ กรุงเทพฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานขายในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันตก - นำเสนอสินค้าและบริการในกลุ่มสินค้าอุตสหกรรมของบริษัท - ติดต่อลูกค้าใหม่ และ ดูแลฐานลูกค้าเดิม - นำเสนอแนวทาง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอัลไลน์ กรุ๊ป จำกัด