ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11 หน้า จำนวน 102 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
1วิศวกรแมคคาทรอนิกส์
-จัดทำเอกสารการออกแบบเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในเอกสารโครงการ -จัดทำข้อกำหนดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบอัติโนมัติ -จัดทำเอกสารกำหนดการระบุ เลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับงานออกแบบระบบอัติโนมัติ -ศึกษาทางเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
2ผู้รับเหมาไฟฟ้าสื่อสาร
รับเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทำงานที่ : รัฐสภา แห่งใหม่ แยกเกียกกาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4วิศวกรไฟฟ้า
ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคารและภายนอก ถอดแบบ ติดต่อประสานงาน เคลียร์งานหน้าไซท์งาน ควบคุมดูแลจ่ายงานหน้างาน ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5FOREMAN ( รับด่วน)
- ควบคุมงานระบบต่างๆ ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ผลิตงานให้ได้ตามที่กำหนด - ดูแลตรวจเช็คเครื่องจักรในงานแก้ไขปัญหาหน้างานได้ - รายงานผลการปฏิบัติงานความก้าวหน้าในการทำง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
6Project Manager
- บริหารโครงการงานระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนนโยบายและเวลาที่ กำหนด - แก้ปัญหาต่างๆ ที่หน้างานได้ดีเรียบร้อย - ตรวจสอบและประสานงานการทำงานของผูู้รับเหมาได้ดี - รายงานผลการปฏิบัติงานความก้าวหน้าของ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
8ช่างไฟฟ้าควบคุมการผลิต
1.ควบคุมการผลิต 2.ทำPM อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร 3.ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร 4.จดบันทึกและคิดคำนวนการใช้ไฟฟ้า 5.ตรวจสอบหม้อแปลง 6.ปรับปรุงกระบวนการผลิต. เมื่อมีเหตุที่ต้องทำ 7.ตรวจสอบและซ่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทธนโชคปาล์ม จำกัด
9Engineering Service ด่วน!!! (โทร.02-914-6626)
- ออกไปพบลูกค้า ตรวจงานระบบ ซ่อมงานชิลเลอร์ ทำใบเสนอราคางาน เสนอลูกค้า ปิดการขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีไอที เอนจิเนียริ่ง จำกัด