ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 20 หน้า จำนวน 196 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
1วิศวกร
ควบคุม ดูแล วางแผนงาน ตรวจสอบงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
2วิศวกรไฟฟ้า
• ตรวจสอบหน้างานเป็นประจำ เพื่อระบุปัญหาและการบำรุงรักษาที่จำเป็น • เตรียมตารางการบำรุงรักษารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และจัดสรรงานและกำลังคน ให้เหมาะสมตามงานที่คาดการณ์ • ดูแลฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
3ผู้จัดการส่วนงานบริการ (ประจำสุวรรณภูมิ)
บริหารจัดการวางแผนการทำงานของทีมบริการโดยรวม และงานบำรุงรักษา เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กรได้อย่างดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
4Supervisor (ประจำบริษัท)
นำเอานโยบายและกลยุทธ์จากผู้จัดการฝ่ายและผู้บังคับบัญชาสูงสุด ไปปฏิบัติให้ได้มาตรฐานในการควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการแต่ละแผนก สนับสนุนการทำงานเป็นทีมของพนักงานสื่อสารกับผู้ร่วมงานแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
5ช่างไฟฟ้า ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด ด่วน!
งานเดินท่อร้อยสายติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบแลน ระบบกล้องวงจรปิด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
7ผู้รับเหมาไฟฟ้าสื่อสาร
รับเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทำงานที่ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
9โฟรแมน งานระบบ ไซท์งาน กบิณบุรี สระแก้ว
งานวางท่อ วาง ระบบบ สาย ไฟ เข้า เครื่อง รีดยางพารา และงาน แรงต่ำหม้อแปลง บ่อพักบ่อแมนโฮล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
10วิศวกรไฟฟ้า
ดูแลลูกค้า เกี่ยวกับการ คำนวนแบบ และติดตั้งโคมไฟ หน้างาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทย คาเมล ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด