ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 77 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
1โฟร์แมน (ปฏิบัติงานที่ บางนา กม. 39)
- ควบคุมงาน - เขียนแบบ - ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ต้องเป็นผู้ที่มีไหวพริบปฏิภาณดีมาก สามารถที่จะเป็นตัวแทนขององค์กรได้ดี - ใจสู้ ขยัน อดทน ในการทำงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อลูแคลด จำกัด
2วิศวกรโครงการ
-ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา -ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จํากัด
3Project Manager
- บริหารโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนนโยบายและเวลาที่กำหนด - แก้ปัญหาต่างๆ ที่หน้างานได้อย่างเรียบร้อย - ตรวจสอบและประสานงานการทำงานของผูู้รับเหมาได้ดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4ผู้ควบคุมงาน (project Manager)
- ควบคุมงานก่อสร้าง,งานตกแต่งภายในให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบดู BOQ งานและทำ PROGRESS เบิกงวดงานตามขั้นตอน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มายดีไซน์ แอสโซสิเอต จำกัด
5ช่างสำรวจ
งานสำรวจวางแนวและระดับก่อสร้างสะพานและงานถนน...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน)
7วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
- รับมอบนโยบาลจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - บริหารจัดการทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน พร้อมรายงานแผนงาน - วางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการก่อสร้าง ได้แก่ งานค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีพีวาย เฮ้าส์ จำกัด
8ผู้ช่วยช่างสำรวจ
- สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ทำรังวัดระดับที่ดินตามแบบก่อสร้างที่กำหนด - วางผัง วางหมุด วางระดับงานก่อสร้าง - ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีพีวาย เฮ้าส์ จำกัด
9วิศวกรสนาม/Site Engineer (สาขานครปฐม)
- ควบคุมงานก่อสร้างให้ตรงตามแบบก่อสร้าง และถูกต้องตามมาตรฐานทางวิศวกรรม - ติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้องและตรงตามแผนงานก่อสร้างที่กำหนด - อัพเดตสรุปรายงานความคืบหน้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีพีวาย เฮ้าส์ จำกัด