ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 16 หน้า จำนวน 153 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
1Hotel Manager ด่วน !!
1. บริหารจัดการ และควบคุมการดำเนินงานในทุกด้านของโรงแรมให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 2. ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกแผนก ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่องค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เท็นสตาร์ส อินน์ จำกัด
2Resident Manager ด่วน !!
1. บริหารจัดการ และควบคุมการดำเนินงานในทุกด้านของโรงแรมให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 2. ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกแผนก ได้แก่ แผนกต้อนรับ แผนกห้องอาหา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เท็นสตาร์ส อินน์ จำกัด
3ผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาพระพร
โรงเรียนสอนภาษาพระพร รับสมัครงาน ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาพระพร วัน-เวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 09.00 -17.00 น. สถานที่ทำงาน : 506 ซอยศิริถาวร รามคำแหง 24 แยก 24 แขวงพัฒนาก...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
4ผู้จัดการฝ่ายสรรหารถยนต์
- ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ Partner - เดินทางเข้าพบ Partner เพื่อสร้าง Connection เพิ่อกระตุ้นยอดขาย - ใช้ทักษะการต่อรองราคา และผลักดันให้เกิดการซื้อรถยนต์ที่ส่งมาประเมินราคาให้ได้มากที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตเค่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด
5หัวหน้าผู้ควบคุมงาน (ดูแล พนง.ทำความสะอาด)
1. จัดตารางทำงานให้พนักงานและควบคุมการทำงานของพนักงานตามหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 2.ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. ต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด
6Project Manager (ผู้จัดการโครงการ)
- บริหารโครงการต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย สามารถควบคุมงบประมาณ/เวลา/คุณภาพงานโครงการตามที่ตั้งไว้ - บริหารทีมงานทั้งโครงการ เป็นผู้นำในการปฎิบัติการ การตัดสินใจ แก้ไขปัญหาให้กับทีมงานได้อย่างเหมาะสมและเป็...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รอยัล อินเตอร์เทรด จำกัด
8ผู้จัดการสาขา สุราษฎร์ธานี
- วางแผนงานขาย เพื่อสนับสนุนการเป้าหมายการขายของทีม และ เป้าหมายขององค์กร - ให้คำปรึกษาและกำหนดสเปค, นำเสนอขายสินค้าของบริษัทแก่ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าตามเป้าหมาย - ออกเยี่ยมลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ จำกัด
9ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน / Supervisor **ด่วนมาก**
- การบริหารต้นทุน และ ค่าใช้จ่าย ภายในร้าน - การบริหารยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - การบริหารงานบุคคล ภายในร้าน รวมทั้งพัฒนาบุคคลากร - การจัดการทั่วไปภายในร้าน - การควบคุมคุณภาพสินค้าและ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แกลมเมอรัส กริลล์ บางนา จำกัด
10ผู้บริหาร ประจำสาขาฉะเชิงเทรา
-วางแผน ควบคุม ดูแล และกำกับกิจการของสาขาให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท -ควบคุม ดูแล ถ่ายทอดนโยบายของบริษัท ไปสู่การปฏิบัติงานตามทิศทางที่กำหนด -รายงานและสรุปงานด้านต่างๆของสาขา และนำเสนอต่อผู้บริหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดอท ทีอีซีเอส จำกัด