ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11 หน้า จำนวน 103 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
1ผู้บริหาร
- ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การบริหารจัดการภายในสำนักงาน - ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงาน -ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
2Head of Business Development & Business Partnership
Job Purpose Head of Partnerships and Business Development will be responsible for planning and setting the roadmap for B2B and B2B2C in Thailand; running the successful business model as well as...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
3Sales Director
Growing Revenue - Create strategic business plan, as well as setting up KPI and production targets within 3-5 years’ horizon. - Manage regional Salesforce and provide directions in terms of maximiz...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
4Advance Analytic, Data Scientist (Manager to AVP)
• Work with large and complex data sets. Solve difficult, non-routine analysis problems by researching and developing statistical models. • Use structured analytic framework in project implementation...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
5CTO
- Demonstrated experience in high-level/strategic thinking, planning, and stakeholder management - Experience working in starts ups is preferred - Proven experience in agile project management and p...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
6Head of Marketing
Job description 1. Develop and execute digital marketing strategy and campaigns into end to end process including ideation, creation of collaterals, distribution of collaterals in various media and m...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
7Head of Telesales and Call Center
Growing Revenue - Build, lead and manage a business that is positioned both in structure and function to increase efficiency and customer experience resulting in increased sales, market share and rev...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
8Logistics Team Lead - Myanmar
- Warehouse management, operation management & documentation - Achieve high levels of customer satisfaction through excellence in receiving, identifying, dispatching and assuring quality of goods - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
9Sup แผนก Logistce
ดูแลจัดการสินค้า คงคลัง จัดการวางแผนรอบรถขนส่ง ติดต่อประสานงาน เข้าประชุมกับลูกค้าได้ แก้ไขปัญหาหน้างานได้ มีความรู้ ISO และมีประสบการณ์ทางด้านนี้ หรือจบการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นเอสที เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด
10Project Manager
- บริหารโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนนโยบายและเวลาที่กำหนด - แก้ปัญหาต่างๆ ที่หน้างานได้อย่างเรียบร้อย - ตรวจสอบและประสานงานการทำงานของผูู้รับเหมาได้ดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด