ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11 หน้า จำนวน 105 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
1Service Manager
บริหารจัดการภายในทีม service ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2Installation Manager
บริหารจัดการภายในทีม Install ทั้งในกทมฯ และต่างจังหวัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
3ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานบริษัท 2. ควบคุมการจัดทำบัญชี และตราจสอบการบิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
4หัวหน้าแผนกบรรจุสินค้า (ด่วน)
- ควบคุมการ QC ตรวจสอบสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพ ตามมาตรฐานของโรงงาน - รับและจ่ายงานให้แก่ฝ่ายผลิตต่างๆ - สรุปยอดการผลิตของแต่ละออเดอร์ - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตอยู่เสมอ เพื่อนำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชีววัฒน์ กรุ๊ป จำกัด
5Executive Advisor (พนักงานประจำ)
สรรหา กำกับดูเเล เเละพัฒนาความสามารถของผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน KTC ให้มียอดขายตามที่บริษัทกำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : KTC
6Management Trainee
1ช่วยติดต่อประสานงานกับลูกค้าและ Supplier 2ติดต่อประสานงานภายในองค์กรเพื่อประกอบการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการทำงาน 3ช่วยวางแผนการแก้ปัญหา ป้องกันการผิดพลาดในการทำงาน และพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพมากขึ้น ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ส.ศิลป(2521)จำกัด
7ผู้จัดการร้านอาหาร / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน สาขา พรอมานาด รามอินทรา
-ดูแลบริหารจัดการ ร้านอาหารญี่ปุ่น / สลัด / บุฟเฟ่ -สามารถคำนวณต้นทุน ภายในร้านได้ -สามารถจัดตารางงานให้กับพนักงานภายในร้านได้ -อื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ ฮิโระ กรุ๊ป จํากัด
8หัวหน้าบัญชี (ประจำกรุงเทพมหานคร)
1) ปิดงบทดลองรายเดือน 2) บริหารงบการเงินให้มีประสิทธิภาพ 2) ตรวจสอบงานด้านบัญชีและการเงิน 3) กำกับดูแล ลูกน้องในฝ่ายให้ทำงานให้มีประสิทธิภาพ 4) รายงาน Bank statement ให้ผู้บริหารทราบความเคลื่อนไหว...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการ โอโซน วิลล่า(ภูเก็ต)
9ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC ภาคใต้ สนใจ ติดต่อ พี่ไก่ 081-1704304
1.ดูแลพนักงานประจำสาขา 2.ดูแลลูกค้า 3.รักษามาตราฐานของร้าน 4.บริหารจัดการ้าน สร้างยอดขายให้เป็นไปตามที่กำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
10ผู้จัดการแผนกขนส่ง
-ควบคุมดูแลบริหารงานด้านการขนส่ง -ควบคุมสั่งงาน จ่ายงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง -ติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาด้านการขนส่ง -ควบคุมรถ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซัมมิท โลจิสติกส์ จำกัด