ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11 หน้า จำนวน 103 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
21หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
- การจัดหาซื้อวัตถุดิบ ทางพืชผลการเกษตร เข้ากระบวนการผลิต - ควบคุม กำกับ การบริหารงานจัดซื้อ (สินค้าพืชผลการเกษตร) - บริหารกระบวนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กร - สิบราคา และเปรียบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พลังผัก จำกัด
22CAMPAIGN MANAGEMENT – AM LEVEL
Job Description • Collect data of competitors from any sources. • Update marketing situation and trends (campaign, pricing, interest, ads.) • Make summary report and presentation. • Assist in new pr...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
23Demand planning & Supply Chain Manager
• Analyze supply and demand issues and facilitate resolution throughout the supply chain system. • Maintain forecasts and manage links between systems for forecasting, master production scheduling, a...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
24Telesales Supervisor (Product PA) ติดต่อ 0637353956 K.ติม
- ดูแลทีมขายเกี่ยวกับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุ - สนับสนุนการทำงานของพนักงานในทีม - ควบคุมและวางแผนการขายของทีมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนด - สรุปรายงานการขาย และงานอื่น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
25CAMPAIGN MANAGEMENT – AM LEVEL
Job Description • Collect data of competitors from any sources. • Update marketing situation and trends (campaign, pricing, interest, ads.) • Make summary report and presentation. • Assist in new pr...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
26Telesales Supervisor (Product PA) ติดต่อ 0637353956 K.ติม
- ดูแลทีมขายเกี่ยวกับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุ - สนับสนุนการทำงานของพนักงานในทีม - ควบคุมและวางแผนการขายของทีมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนด - สรุปรายงานการขาย และงานอื่น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
27Demand planning & Supply Chain Manager
• Analyze supply and demand issues and facilitate resolution throughout the supply chain system. • Maintain forecasts and manage links between systems for forecasting, master production scheduling, a...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
28ผู้จัดการโรงงาน
1. วางแผนควบคุม การจัดเก็บ รับ-ส่งสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการเก็บรักษา และจัดส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดติดต่อประสานงานกับลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
29ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
1. บริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ภายในโรงงานแทนกรรมการผู้จัดการ 2. สนับสนุน, จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในองค์กรให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อให้ดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3. วางแผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
30General manager
– วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล กำหนดทิศทางการบริหารงานภายในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร – ควบคุมดูแลการทำงาน ความประพฤติ ให้คำปรึกษา อบรมพนักงาน เป็นผู้นำ ว่ากล่าว ตักเตือน ลงโท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีแน่เฮิร์บ จำกัด