ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11 หน้า จำนวน 103 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
22Front office manager
1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในการให้บริการ (เช็คอิน และเช็คเอ้าท์) 2.ร่วมคัดเลือกพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้า 3. จัดฝึกอบรมพนักงานในแผนก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ 4. ควบคุมดูแลการจัด...ดูรายละเอียด
องค์กร : KLONGWAN RESORT
23รับสมัครผู้จัดการบัญชี Xero (Accounting Manager)
รายละเอียดของงาน: เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี •บันทึกรายการบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายของบริษัท •จัดทำใบสำคัญเพื่อลงรายการบัญชีใน โปรแกรมบัญชี Xero •จัดทำแบบฟอร์มเพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Bophie.Co.,Ltd
24ผู้จัดการอาคาร
1. บริหารการจัดการอาคารชุดให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทและคณะกรรมการ 2. จัดประชุมคณะกรรมการ , ประชุมใหญ่สามัญ-วิสามัญ 3. บริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายของอาคาร 4. บริหารจัดการดูแลพื้นที่ส่วนกลาง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด
25ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน
1. บันทึกบัญชีการโอนกรรมสิทธิ์ (รายได้ / ต้นทุนขาย) เทียบรายงานโอนกรรมสิทธิ์ 2. บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี 3. จัดทำรายงานรับรู้รายได้ประจำเดือนตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย 4. ต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด
26ผู้จัดการโรงงาน
1. เป็นผู้นำสูงสุดในด้านการบริหาร ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในด้านการบริหาร บุลากรและเทคโนโลยี เครื่องจักร รวมถึงการติดตามตรวจสอบตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การผลิต จนถึงกระบวนการส่งออก 2. เป็นผู้กำหนดและ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
27ผู้จัดการอาคารชุด (**ด่วน**)
1.งานระบบเอกสารนิติบุคคลอาคารชุด 2.บริหารการจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ และอาคารที่บริหาร 3.ประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
28///ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด/// The terrace สาขามาบุญครอง ติดต่อ พี่เมย์ Line : maykanwasorn
1. ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา 2. บริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ควบคุมต้นทุนสาขา 4. ดูแลบริหารสต๊อก ติดต่อ พี่เมย์ Line : maykanwasorn ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
29///ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด/// THE TERRACE สาขาเซ็นทรัลเวิล์ด(สื่อสารภาษาจีน) **ติดต่อ พี่เมย์ Line : maykanwasorn
1. ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา 2. บริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ควบคุมต้นทุนสาขา 4. ดูแลบริหารสต๊อก สนใจติดต่อ Line: maykanwasorn ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
30///ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด/// KATSUYA สาขาสยามสเเควร์ เซ็นทรัลเวิล์ด ติดต่อพี่เมย์ Line : maykanwasorn
1. ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา 2. บริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ควบคุมต้นทุนสาขา 4. ดูแลบริหารสต๊อก ติดต่อ พี่เมย์ Line : maykanwasorn ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด