ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11 หน้า จำนวน 103 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
31ผู้จัดการโรงงานเสาเข็ม
- กำหนดนโยบายและแผนงานในการผลิต - ควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ดูแลความเรียบร้อยของโรงงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด
32ฝ่ายผลิต Production
วางแผนการผลิต ดูแลควบคุมการผลิตให้เสร็จตามที่กำหนด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทวีวัฒน์การพิมพ์ จำกัด
33ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ
รับผิดชอบการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ ควบคุมและตรวจสอบงานในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
34ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
วางแผนงานโครงการ ควบคุม กำกับ ดูแลและบริหารงานโครงการให้เป็นไปตามแผนและมีคุณภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
35ผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายการตลาด
เป็นที่ปรึกษาให้กับฝ่ายการตลาด ดูแลวางแผนกสรตลาดทั้งหมด บริหารงาน ควบคุมบุคคลากร...ดูรายละเอียด
องค์กร : Vie Cosmetic TH
36JAVA Developer
Analyze user's requirements, existing system workflows and procedures for developing system specifications under/cover AIA standard. Prepare initial tests data and test methodology; review test result...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
37Training Senior Manager
• Lead the team in identify training needs, perform assessment and to design the suitable courses and deliver both competency and soft skills to all levels of employees across customer service managem...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
38Upcountry Lead
Help shape the future of insurance technology in Asia -- WE WANT YOU! Everyday… ● Produce an integrated channel strategy for upcountry sales expansion. Share sales targets with: ○ SME Direct Channe...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
39Training Senior Manager
• Lead the team in identify training needs, perform assessment and to design the suitable courses and deliver both competency and soft skills to all levels of employees across customer service managem...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
40Upcountry Lead
Help shape the future of insurance technology in Asia -- WE WANT YOU! Everyday… ● Produce an integrated channel strategy for upcountry sales expansion. Share sales targets with: ○ SME Direct Channe...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด