ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11 หน้า จำนวน 103 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
71ฝ่ายผลิต Production
วางแผนการผลิต ดูแลควบคุมการผลิตให้เสร็จตามที่กำหนด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทวีวัฒน์การพิมพ์ จำกัด
72JAVA Developer
Analyze user's requirements, existing system workflows and procedures for developing system specifications under/cover AIA standard. Prepare initial tests data and test methodology; review test result...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
73Training Senior Manager
• Lead the team in identify training needs, perform assessment and to design the suitable courses and deliver both competency and soft skills to all levels of employees across customer service managem...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
74Upcountry Lead
Help shape the future of insurance technology in Asia -- WE WANT YOU! Everyday… ● Produce an integrated channel strategy for upcountry sales expansion. Share sales targets with: ○ SME Direct Channe...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
75Training Senior Manager
• Lead the team in identify training needs, perform assessment and to design the suitable courses and deliver both competency and soft skills to all levels of employees across customer service managem...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
76Upcountry Lead
Help shape the future of insurance technology in Asia -- WE WANT YOU! Everyday… ● Produce an integrated channel strategy for upcountry sales expansion. Share sales targets with: ○ SME Direct Channe...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
77Project Manager บางแสน จ.ชลบุรี (โทร.02-330-8737)
*** สัมภาษณ์งานที่กทม.สำนักงานใหญ่ 71 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลานามา คอนสตรัคชั่น จำกัด
78Project Engineer บางแสน จ.ชลบุรี (โทร.02-330-8737)
*** สัมภาษณ์งานที่กทม.สำนักงานใหญ่ 71 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลานามา คอนสตรัคชั่น จำกัด
79ผู้จัดการโรงงาน / วางแผนการผลิต
- มีความรู้เรื่อง MRP จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ในการวางแผนการผลิต - วางแผนและปรับตารางการผลิตของแต่ละกระบวนการ - วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - วางแผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเอ.เอส.จี บี ไมท์ตี้ จำกัด
80Store Manager ผจก.คลังสินค้ายาและเวชภัณฑ์ และสินค้าทั่วไป,Warehouse ผจก.คลังสินค้ายาและเวชภัณฑ์ Manager
- ทำหน้าที่ควบคุมดูแลคลังสินค้า การรับ-การจ่าย การเก็บ และการจัดส่งไปยังลูกค้า การจัดการตรวจนับสินค้าสำเร็จรูปตามระบบการควบคุมสินค้าให้มีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า - ควบคุมการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด