ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11 หน้า จำนวน 103 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
81เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน-อเวนิว รามอินทรา วงแหวน (บริษัท โปรคิวบ์ เวนเจอร์ จำกัด)
- งานธุรการกลางในโครงการบ้านจัดสรร จัดเก็บค่าส่วนกลาง - ดูแลบริหารงานบริการส่วนกลาง - รับเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆจากลูกบ้าน - ติดต่อประสานงานกับลูกบ้าน - ประสานงาน ติดตามงานซ่อมสาธารณูปโภค - ควบค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
82 ผู้จัดการโครงการ (อเวนิว สุวรรณภูมิ ซอยพัฒนาชนบท )Project Manager
หน้าที่และความรับผิดชอบ -บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด วางแผนและติดตามงานก่อสร้าง -ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม -บริหารจัดการความปลอดภัยในโครงการ -ควบคุมค่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
83OP Manager
ปฏิบัติงานตามนโยบายในการกำหนดทิศทาง วางแผน กลยุทธ์ วิเคราะห์แก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าจากการปฏิบัติงานตามสายงาน ได้เป็นอย่างดี วิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ การทำงาน คู่แข่งทางธุรกิจ ควบคุมคุณภาพการปฏิบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปร บุ๊คกิ้ง เซนเตอร์ จำกัด