ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า จำนวน 22 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
1QMR, QA / GHP, HaCCP Officer
สนับสนุนระบบมาตรฐาน GMP (ดำเนินการต่อ) และจัดสร้างเอกสารระบบมาตรฐาน อื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด
2Assistant IT Manager (Infrastructure and Security)
- Extensive knowledge of Cloud Infrastructure, network, ISO27001, PDPA - Experience working in hospitality industry is preferred. - Experience in team management and coaching - Proven experience in...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
3ผู้จัดการคุณภาพQMR/ผู้ช่วยผู้จัดการคุณภาพQMR
รับผิดชอบจัดทำเกี่ยวกับระบบ ISO ดูแลระบบและจัดทำเอกสารรับการตรวจประเมินจากผู้ว่าจ้าง และการตรวจประเมิน ISO...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
4BD-Business Development Manager (Project Investment) [40,000-60,000 บาท]
1. รวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอแผนลงทุนในธุรกิจต่างๆ หรือการเข้าซื้อกิจการ 2. ดำเนินการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับบริษัทที่น่าสนใจ ธุรกิจ แนวโน้มตลาด โดยเฉพาะผลการดำเนินงานทางการเงิน และช่องทางลงทุนต่างๆ พร้อม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บี โฟร์ บี จำกัด
5เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รับผิดชอบการฝึกอบรม ฝึกสอน และจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก ภายใน และหน่วยงานราชการ - จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยเพื่อใช้ภา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาร์เอ็มไอที พริ้นติ้ง จำกัด (RMIT Printing)
6ผู้จัดการคุณภาพ Quality Manager
มีความรู้ความสามารถ ISO/IEC 17025 : 2017 ความสามาห้องปฏิบัติการสอบเทีบยและทดสอบ , ISO 9001 : 2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเมสเชอร์เม้นท์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด
7R&D
งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจแอนด์เค อินเตอร์เนเชอรัล จำกัด
8Store Set up Manager
- ควบคุมการดำเนินงานในสาขาตลอดจนในแง่ของยอดขายรวมและต้นทุนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนงาน - มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ยอดขายขั้นต้นต้นทุนการดำเนินงานตลาดฝ่ายตรงข้ามและผู้บริโภครวมถึงการติดตา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
10HR พนักงานฝ่ายบุคคล
การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล สรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการศักยภาพของบุคคล การศึกษา วิเคราะห์อัตรากำลัง ตรวจสอบรวบรวมภาระงานของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน คำนวณ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มไพร์แกรนิต จำกัด