ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 36 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
1เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560) -ตรวจกิจกรรมคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
2ที่ปรึกษาทางการเงิน ( Financial Consultance )
- นำเสนอขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า - วางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า - มีความรู้เรื่องการลงทุนและเรื่องภาษีสำหรับให้คำแนะนำลูกค้า - ให้บริการหลังการขายที่ดีก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
3Data Analysis
● วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ● ดึงข้อมูลยอดขายจากระบบข้อมูลต่างๆ เพื่อทำ Report สรุปผลและจัดทำรายงานผลสำรวจ ● คีย์ข้อมูลยอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด
4ครูผู้ช่วยสอน คุมอง ( วิชาคณิตศาสตร์/ ENGLISH ) Full Time พร้อมเริ่มงานได้ทันที***
- ครูผู้ช่วยสอน คุมอง วิชาคณิตศาสตร์/English (ประจำศูนย์ คุมอง) - วันทำงาน /เวลา อังคาร - ศุกร์: 10.30 - 20.00 เสาร์ : 8.00 -19.00 - หยุด อาทิตย์ - จันทร์ ส่งประวัติ + รูปถ่าย + ป...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนกวดวิชาเสริมพัฒน์
5ที่ปรึกษาการเงิน IC license
- ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ยูนิตลิงค์ - ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ - ให้คำปรึกษาด้านการลดหย่อนภาษี - ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแบบครบวงจร...ดูรายละเอียด
องค์กร : MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
6เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (** ทำงานที่ เพชรเกษม 69) รับสมัครด่วน
1.รวบรวม/ทำความสะอาดข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร ( data collection,data cleaning and preprocessing) 2. จัดทำรายงานสรุปยอดขายรายสัปดาห์ / รายเดือน เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม แล้วกำหนดแนวทางในก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จี.จี.ดี.เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
7Analyst
1. ดูแลงาน Analysis Report เพื่อ Support ฝ่ายขายทั้งหมด (Develop smart and efficiency report and data extraction needs) 2. จัดทำ Presentation เพื่อใช้ในการนำเสนอเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด (Design data int...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
8เจ้าหน้าที่คลังเอกสาร (จัดการข้อมูล MIS)
1. พัฒนารายงานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ(operation dashboard, performance dashboard) 2. จัดทำเครื่องมือ ฐานข้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โพรเกรส พลัส จำกัด
10ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
1.โทรและรับOrderซื้อขายหุ้นทางโทรศัพท์กับลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 2.ฝึกหัดการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้า(ทางโทรศัพท์) 3.บริการจัดการเปิดบัญชีและดูแลค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บล.พาย