ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11 หน้า จำนวน 110 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
1Guest Service Agent (GSA)
1.ต้อนรับลูกค้า และอำนวยการความสะดวกต่างๆ ให้กับลูกค้าที่มาติดต่อและพักภายในโรงแรม 2.รับ Check in - Check Out 3.จัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.รับผิดชอบในการตอบรับสายโทรศัพท์และโอนไปยังสำนักงานภายใน...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการ โอโซน วิลล่า(ภูเก็ต)
2แม่บ้าน
ทำความสะอาดส่วนกลางของโรงแรม และงานอื่นๆ ตามมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการ โอโซน วิลล่า(ภูเก็ต)
3Chef De Partie หัวหน้าแม่ครัว (ด่วน)
คอยช่วยงานเชฟใหญ่ รวมถึง รักษาการแทน ในช่วงที่เชฟใหญ่ไม่อยู่ ส่วนงานหลักที่ต้อง คือ การตรวจสอบของ ว่าครบหรือไม่ รวมถึง เช็คว่า เชฟแต่ละคน รู้หน้าที่ของตัวเองหรือไม่ ว่าต้องทำเมนูอะไรบ้าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการ โอโซน วิลล่า(ภูเก็ต)
4โฟร์แมนงานก่อสร้าง
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการ โอโซน วิลล่า(ภูเก็ต)
5พนักงานเสิร์ฟ
Job Details (รายละเอียดงาน)1. ทำหน้าที่ช่วยผู้จัดการดูแลความเรียบร้อยทั่วไป ในการดำเนินงานห้องอาหารให้มีความเรียบร้อย 2. บันทึกจดรายงานประจำวันเกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไปของห้องอาหารเสนอแก่ผู้ จัดการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการ โอโซน วิลล่า(ภูเก็ต)
6ช่างซ่อมบำรุง
มีหน้าที่ควบคุมรักษาอาคารและระบบอาคาร ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ มีภาระดังนี้ 1.งานบริการ ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษางานระบบทั้งหมด...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการ โอโซน วิลล่า(ภูเก็ต)
7ผู้ช่วยครัว
ช่วยเชฟดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยภายในครัวให้สะอาดได้มาตรฐาน - ช่วยเชฟจัดเตรียมอาหารเช้า เตรียมความพร้อมในห้องอาหาร - ทำหน้าที่ปรุงก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง และ/หรืออาหารอื่นๆ ตามคุณภาพและมาตรฐานของบร...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการ โอโซน วิลล่า(ภูเก็ต)
8ล่ามภาษาจีน (สาขาตรัง)
1.ประสานงานระหว่างพนักงานคนจีน พนักงานไต้หวัน คนไทย 2.แปลเอกสารจากจีน-ไทย และ ไทย-จีน 3.ประสานงกับแผนกอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 4.งานอื่นๆที่ได้รัยมอบหมายจากหัวหน้างาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
9เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน
1. แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน 2. ติดต่อประสานงานระหว่างพนักงานคนไทย และคนจีน 3. เตรียมรายงานประจำเดือนและประจำสัปดาห์ 4. จัดทำเอกสารต่างๆภายในแผนก 5. ประสานงานกับแผนกอื่นๆตามได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด