ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 73 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานแพทย์/พยาบาล/เภสัช
31พยาบาลผู้ประสานงานพัฒนาคุณภาพ
- ร่วมวางแผน ออกแบบ/ทบทวนกระบวนการดูแลรักษาพยาบาลร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ Clinical Practice Guideline, Clinical Pathway/Care Map - งาน Facilitate การประยุกต์ใช้มาตรฐาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลนนทเวช
32วิศวกรเครื่องมือแพทย์
งานทางด้านชีวการแพทย์หรืองานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด
33พนักงานควบคุมเครื่องบดยา (ประจำร้านขายยาสมุนไพร)
รับผิดชอบในกระบวนการผลิตยาสมุนไพร เช่น การควบคุมการทำงานของเครื่องจักรบดยา เครื่องร่อนยา เครื่องบรรจุยา ฯลฯ วัน / เวลาทำการ : วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
34เภสัชกรผลิตยาสมุนไพรแปรรูป (แผนไทย)
มีหน้าที่ควบคุมและดูแลการผลิตผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากสมุนไพรไทย เช่น สบู่ แชมพู ยาบด ชุดยาหม้อ ลูกประคบ ยาดม ยาหม่อง พิมเสน ชาสมุนไพร ยาบรรจุแคปซูล สมุนไพรผง น้ำมันมะพร้าว สมุนไพรผงบรรจุ ฯลฯ https:...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
35เภสัชกร ผู้จัดการร้านขายยาเปิดใหม่
ดูแลร้านขายยาให้เป็นไปตามผังงานที่วางไว้ ค่าตอบแทนต่อรองได้ * ยังไม่ต้องมีใบประกอบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ร้าน 911 Drug Store
36นักวิชาการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานขึ้นทะเบียน อย.ยาสัตว์ อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปศุสัตว์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Vicchi Enterprise CO., Ltd.
38เภสัชกร
- เตรียมยาตามคำสั่งแพทย์ - ตอบคำถาม ให้คำปรึกษาผู้ป่วยเกี่ยวกับการใช้ยา - คุมสต็อคยา สินค้า ตรวจสอบความถูกต้องของยา ความสะอาด - บริหารการจัดสรรยาให้เหมาะสมตามกฎระเบียบของโรงพยาบาล...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลศิริน
39ผู้ช่วยพยาบาล
1.ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย เช่น พลิกตะแคงตัว ,ป้อนอาหาร ,ดูแลความสะอาดผู้ป่วย 2.ดูแลเรื่องการทานอาหารของผู้ป่วย 3.ดูแล อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับผู้ป่วย...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลศิริน
40ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล
บริหารจัดการ กำกับ ควบคุมดูแล บุคลากรฝ่ายการพยาบาล ในการพยาบาลผู้ป่วย โดยใช้หลักการของการพยาบาลพื้นฐาน และกระบวนการพยาบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบาย และ แนวทางปฏิบัติ ของโรงพยาบาล ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลศิริน