ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 73 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานแพทย์/พยาบาล/เภสัช
41วิศวกรเครื่องมือแพทย์
งานทางด้านชีวการแพทย์หรืองานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด
42พนักงานควบคุมเครื่องบดยา (ประจำร้านขายยาสมุนไพร)
รับผิดชอบในกระบวนการผลิตยาสมุนไพร เช่น การควบคุมการทำงานของเครื่องจักรบดยา เครื่องร่อนยา เครื่องบรรจุยา ฯลฯ วัน / เวลาทำการ : วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
43เภสัชกรผลิตยาสมุนไพรแปรรูป (แผนไทย)
มีหน้าที่ควบคุมและดูแลการผลิตผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากสมุนไพรไทย เช่น สบู่ แชมพู ยาบด ชุดยาหม้อ ลูกประคบ ยาดม ยาหม่อง พิมเสน ชาสมุนไพร ยาบรรจุแคปซูล สมุนไพรผง น้ำมันมะพร้าว สมุนไพรผงบรรจุ ฯลฯ https:...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
44เภสัชกร ผู้จัดการร้านขายยาเปิดใหม่
ดูแลร้านขายยาให้เป็นไปตามผังงานที่วางไว้ ค่าตอบแทนต่อรองได้ * ยังไม่ต้องมีใบประกอบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ร้าน 911 Drug Store
46เภสัชกร (Part-Time)
- ขายและแนะนำการใช้ยา ในร้านขายยา - อัตราชั่วโมงละ 140 บาท (รวมเวลาพัก) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ร้านรวมยาพระราม 5 (Ruam Ya Rama 5 Pharmacy)
47ผู้ช่วยเภสัชกร (Part-Time) (ขึ้นกับวันเวลาว่างของแต่ละเดือน)
- ช่วยจัดเรียงยาบนชั้น - จัดยาภายใต้การดูแลของเภสัชกร - ป้อนข้อมูลการขายลงระบบคอมพิวเตอร์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ร้านรวมยาพระราม 5 (Ruam Ya Rama 5 Pharmacy)
48ผู้ช่วยเภสัชกร (Full-Time) ยังเปิดรับอยู่!!!
รับยาและจัดเรียงบนชั้น จัดทำรายงานขย.9 ป้อนข้อมูลรายการขายลงคอมพิวเตอร์ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของร้าน แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าโดยทั่วไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : ร้านรวมยาพระราม 5 (Ruam Ya Rama 5 Pharmacy)
49Product Specialist - Trainer (Full time)
จัดฝึกอบรมณ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับพนักงานขาย-เชลล์ จัดทำเอกสารในการทำเสนอผลิตภ้ณฑ์ ทำสื่อโฆษณา โบชัวร์ของผลิตภัณฑ์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
50เภสัชกร Full-Time
1.ควบคมดูแลการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 2.ควบคุมกำกับสต๊อกยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3.กำกับดูแลบันทึกข้อมูลการจัดทำเอกสาร รายงานต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บัวขาว เทรดดิ้ง จำกัด