ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 73 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานแพทย์/พยาบาล/เภสัช
41พยาบาล Part Time
ปฏิบัติงาน การพยาบาล ทำงานวันอาทิตย์ จันทร์ และพฤหัสบดี...ดูรายละเอียด
องค์กร : นาคา คลินิก
43เจ้าหน้าที่ศู่นย์เคลม
ให้บริการแก่ผู้ป่วยในการรับผู้ป่วยในเข้านอนในโรงพยาบาลทุกสิทธิการรักษา จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประเมินค่าใช้จ่าย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
44เภสัชกร (Part-Time)
- ขายและแนะนำการใช้ยา ในร้านขายยา - อัตราชั่วโมงละ 140 บาท (รวมเวลาพัก) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ร้านรวมยาพระราม 5 (Ruam Ya Rama 5 Pharmacy)
45ผู้ช่วยเภสัชกร (Part-Time) (ขึ้นกับวันเวลาว่างของแต่ละเดือน)
- ช่วยจัดเรียงยาบนชั้น - จัดยาภายใต้การดูแลของเภสัชกร - ป้อนข้อมูลการขายลงระบบคอมพิวเตอร์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ร้านรวมยาพระราม 5 (Ruam Ya Rama 5 Pharmacy)
46ผู้ช่วยเภสัชกร (Full-Time) ยังเปิดรับอยู่!!!
รับยาและจัดเรียงบนชั้น จัดทำรายงานขย.9 ป้อนข้อมูลรายการขายลงคอมพิวเตอร์ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของร้าน แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าโดยทั่วไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : ร้านรวมยาพระราม 5 (Ruam Ya Rama 5 Pharmacy)
47Product Specialist - Trainer (Full time)
จัดฝึกอบรมณ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับพนักงานขาย-เชลล์ จัดทำเอกสารในการทำเสนอผลิตภ้ณฑ์ ทำสื่อโฆษณา โบชัวร์ของผลิตภัณฑ์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
48เภสัชกร Full-Time
1.ควบคมดูแลการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 2.ควบคุมกำกับสต๊อกยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3.กำกับดูแลบันทึกข้อมูลการจัดทำเอกสาร รายงานต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บัวขาว เทรดดิ้ง จำกัด
49เภสัชกรรมผลิตยาแผนโบราณ
ผลิตยาแผนโบราณตามสูตรที่กำหนดให้ ทำGMPยาแผนโบราณ แผน ข พร้อมอยู่และพัฒนาตนเองจนเป็นผู้บริหารระดับสูงได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลูโอเชี่ยน คอสเมติกส์ จำกัด และ บริษัท บลูโอเชี่ยน สยาม ฟาร์มาซิสต์ จำกัด /บริษัท เจนเนอรัล
50แพทย์แผนไทยประจำคลีนิค
ตำแหน่งหัวหน้าคลีนิคแพทย์แผนไทยหรือแผนไทยประยุกต์ ต้องมีประสบการสามารถตรวจวินิฉัย บำบัด รักษาโรค ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยได้ดี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลูโอเชี่ยน คอสเมติกส์ จำกัด และ บริษัท บลูโอเชี่ยน สยาม ฟาร์มาซิสต์ จำกัด /บริษัท เจนเนอรัล