ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 73 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานแพทย์/พยาบาล/เภสัช
52เภสัชกร
1.จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ 2.งานเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด
54พนักงานผู้ช่วย (NA) , ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
ให้บริการพยาบาลพื้นฐานแก่ผู้ป่วย เช่นวัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก ,วัดส่วนสูง และช่วยเหลือการให้บริการด้านการพยาบาลแก่ผู้ป่วยในขอบเขตที่รับผิดชอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
57เภสัชกรประจำคลินิก (สาขาอ่อนนุช, อโศก, สาทร, เดอะช็อปปส์แกรนด์พระราม 9, ตลาดยิ่งเจริญ)
1.ควบคุมดูแลการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 2.ควบคุมกำกับดูแลงานบริบาลทางเภสัชกรรม 3.ควบคุมกำกับสต็อคยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4.ควบคุมกำกับติดตามระบบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 5.กำกับดูแลการบันทึกข้อมูล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
58ครูพี่เลี้ยง (จบหลักสูตร PN)
ครูพี่เลี้ยงให้นักศึกษาหลักสูตร NA และงานวิชาการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
60UR NURSE
ทบทวนการใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพ ทบทวนกระบวนการดูแลรักษา ทบทวนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อมูลเสนอหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง (เวลาทำงาน 8.00 น.- 16.30 น. วันหยุด 8 วันต่อเดือน)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด