ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 73 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานแพทย์/พยาบาล/เภสัช
52เภสัชกร
1.จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ 2.งานเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด
54พนักงานผู้ช่วย (NA) , ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
ให้บริการพยาบาลพื้นฐานแก่ผู้ป่วย เช่นวัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก ,วัดส่วนสูง และช่วยเหลือการให้บริการด้านการพยาบาลแก่ผู้ป่วยในขอบเขตที่รับผิดชอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
55เภสัชกรประจำคลินิก (สาขาอ่อนนุช, อโศก, สาทร, เดอะช็อปปส์แกรนด์พระราม 9, ตลาดยิ่งเจริญ)
1.ควบคุมดูแลการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 2.ควบคุมกำกับดูแลงานบริบาลทางเภสัชกรรม 3.ควบคุมกำกับสต็อคยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4.ควบคุมกำกับติดตามระบบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 5.กำกับดูแลการบันทึกข้อมูล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
57นักรังสีเทคนิค
งานด้านเอ็กซเรย์ผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพนักรังสีเทคนิค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
58เภสัชกร
จ่ายยาผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกในโ่รงพยาบาล ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
59งานขายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ (จังหวัดลพบุรีและใกล้เคียง)
- ทำหน้าที่ประสานกิจการขาย - เรียนรู้สินค้าของบริษัทที่มีและสามารถอธิบายคุุณภาพของสินค้าได้ดี - มีหน้าที่เข้าไปเยี่ยมลูกค้าเพื่อทราบปัญหาและหาทางแก้ไขพร้อมแนะนำสินค้าที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาในฟาร์มแก่ลูก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด
60ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
- พัฒนาพนักงานขาย - ส่งเสริมการขายและการตลาด - เรียนรู้สินค้าของบริษัทที่มี สามารถอธิบายให้ลูกค้าสนใจและอยากนำสินค้านั้นไปใช้ในฟาร์ม - มีหน้าที่เข้าไปเยี่ยมลูกค้ากับพนักงานขายเพื่อทราบปัญหาและหาทาง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด