ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 15 หน้า จำนวน 147 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
2ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์(ด่วน)
1. ตรวจสอบเอกสารงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ 2. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น อย., กรมปศุสัตว์ และกรมประมง 3. จัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นจดแจ้ง-แก้ไขทะเบียนผลิตภัณฑ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
3เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ
1. ติดต่อประสานงาน และจัดทำเอกสารด้านการซื้อวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ 2. จัดทำเอกสาร, ตรวจสอบเอกสาร และติดตามผล สถานะของสินค้า 3. ติดต่อประสานงานกับคู่ค้าต่างประเทศ ทั้งทางอีเมล และโทรศัพท์ 4. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
5**ด่วน** RA Assistant Manager [ปสก 5 ปีขึ้นสาย Pharmacy] ทำงานสีลม รายได้ 70-80K
• Prepare registration dossier according to local Regulation and FDA requirement. • Manage Thai FDA comments along submission process and ensure that products will obtain registration approval as tim...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
6วิศวกรเคมี
ต้องการบุคลากรที่มีใบผ่านการสอบ บุคคลากรเฉพาะ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภัทรฤทธิ์ 1997 จำกัด

07 กุมภาพันธ์ 2566
7พนักงานเคมีวิเคราะห์
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน - ดำเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO , GMP & HACCP,UFAS ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด
8Sales Representative ผู้แทนขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์
- นำเสนอสินค้า, สาธิตสินค้า, จัดทำข้อมูลสำหรับทำใบเสนอราคา, จัดทำรายละเอียดสินค้าภาษาไทย, จัดทำคู่มือการใช้งาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย - รับผิดชอบงานขาย, ทำยอดขายให้ได้ตรงตามเป้าของบริษัทฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพลย์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
9Technical Sales Representative / บริษัท เบสทร้า จำกัด
- นำเสนอสินค้าซึ่งเป็นวัตถุดิบเครื่องสำอางให้แก่โรงงาน - ได้รับค่าคอมมิชชั่น + เงินเดือน - ได้รับค่าเสื่อมรถ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน - หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบสทร้า จำกัด
10Product Specialist and Sales
- มีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้า และสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ - ให้ความรู้ข้อมูลสินค้าแก่ทีมขาย ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง - ตอบข้อซักถามกี่ยวกับข้อมูลสินค้าให้แก่ลูกค้าที่สอบถามมายังช่องทางต่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบสทร้า จำกัด