ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 68 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
51**ด่วน** RA Assistant Manager [ปสก 5 ปีขึ้นสาย Pharmacy] ทำงานสีลม รายได้ 70-80K
• Prepare registration dossier according to local Regulation and FDA requirement. • Manage Thai FDA comments along submission process and ensure that products will obtain registration approval as tim...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
52**ด่วน** RA Assistant Manager [ปสก 5 ปีขึ้นสาย Pharmacy] ทำงานสีลม รายได้ 70-80K
• Prepare registration dossier according to local Regulation and FDA requirement. • Manage Thai FDA comments along submission process and ensure that products will obtain registration approval as tim...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
53**ด่วน** RA Assistant Manager [ปสก 5 ปีขึ้นสาย Pharmacy] ทำงานสีลม รายได้ 70-80K
• Prepare registration dossier according to local Regulation and FDA requirement. • Manage Thai FDA comments along submission process and ensure that products will obtain registration approval as tim...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
54วิศวกรเครื่องมือแพทย์
งานทางด้านชีวการแพทย์หรืองานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด
55Technical
เป็นเทคนิค ที่ช่วยให้ข้อมูลกับลูกค้าและเซลล์ พรีเซ็นต์และสรุปงานให้กับลุกค้าและหัวหน้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีที เทคโนทีฟ จำกัด
56Environmental Engineer (วิศวกรสิ่งแวดล้อม)
1. ปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทกำหนด 2. สนับสนุนแผนการ ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมการขายและให้สอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทได้ดำเนินการอยู่ 3. ตรวจสอบ ออกแบบ หรือหาวิธีการแก้ไข ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : KEEEN Limited
57อาจารย์ประจำ / parttime
สอนพิเศษนักเรียนที่สถาบัน มีทุกรายวิชาตามความถนัดและความสามารถ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา - มหาวิทยาลัย...ดูรายละเอียด
องค์กร : EDU Group
59เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
รับผิดชอบควบคุมดูแลการผลิต เกี่ยวกับการผลิตเคมี Powder เรซิ่นสังเคราะห์ และ หนังเทียม (PU) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยยูรีเทนพลาสติก จำกัด
60R&D เครืองสำอาง ทำงานเชียงใหม่
พัฒนาวิจัยเครื่องสำอาง ผลิตเครื่องสำอางเฉพาะบุคคล งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Univea Co.,Ltd.