ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า จำนวน 57 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
1คนปรุงอาหาร ,แม่ครัว, แม่บ้าน
ปรุงอาหารวันละ 2 มื้อ คือมื้อเช้ากับมื้อเย็น มื้อละ 3-4 เมนู เพื่อเลี้ยงคนประมาณ 10-12 คนต่อมื้อ ... เมนูผู้สูงอายุและเด็ก.....ทำงานความสะอาดห้องครัว ,ล้างถ้วยจาน ,จัดระบบ ระเบียบห้องครัว และเศษอาหาร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี,วิทยุคลื่นวัฒนธรรม
2เจ้าหน้าที่ Food science ตรวจสอบคุณภาพเนื้อหมู ต.จอหอ จ.นครราชสีมา
1.ศึกษาวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 2.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3.ตรวจสอบทางเคมีและจุลวิทยา 4.ควบคุมและวางแผนการผลิต 5.ประกันคุณภาพ ประจำโรงงานแปรรูปเนื้อหมู 6.จัดทำรายงานการทดลองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แล...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.
5Research & Development Supervisor (Microbiology)
1.รับผิดชอบ ปฎิบัติงาน หัวข้อวิจัยจากผู้จัดการฝ่าย 2.วางแผนการทำงาน การนำเสนอ และการจัดการด้านต่างๆอย่างเป็นระบบ 3.จัดทำบันทึกการทำงาน และทำรายงานนำเสนอผู้จัดการฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
6Sales - Food ingredients
1.ศึกษาสินค้า, ข้อมูลตลาด, จัดวางแผนการขายและปรับกลยุทธ์เพื่อให้สินค้าเก่าและใหม่ สามารถแข่งขันในตลาดได้ 2.ติดต่อประสานงานกับ Suppliers  เพื่อบริหารการขายสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด 3.ประสานงานแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : The Global Chemicals
7เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย - Food science
1. ทำนัดหมายกับลูกค้าใหม่ ทางโทรศัพท์ 2. ติดตาม order ลูกค้าปัจจุบัน 3. ส่งอีเมลล์, ออกใบเสนอราคา 4. ส่งข้อมูลรายละเอียดสินค้า ทางอีเมลล์ 5. ทำรายงานสรุป...ดูรายละเอียด
องค์กร : The Global Chemicals
8ผู้ช่วยนักวิจัย ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ ปตท.
1. ศึกษาและวิเคราะห์เทคโนโลยีด้านอาหารในอนาคต 2. ศึกษาความเป็นไปได้และจุดคุ้มทุนของโครงการด้านการเกษตร 3. จัดทำแผนงานเพื่อบริหารโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าของโครงการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)