ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9 หน้า จำนวน 86 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1Safety Supervisor
• เตรียมแผนการสนับสนุนเพื่อปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม • ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม • ประเมินการปฏิบัติงานของสม...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
2ต้องการด่วน !!! เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการภายใต้การสนับสนุนจากสสส.
โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) มีหน้าที่หลักในการเป็นผู้ปฏิบัติงานและประสานการจัดกิจกรรมต่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3จป. วิชาชีพ
วิเคราะห์งานความปลอดภัยของโครงการ ป้องกัน กำหนดมาตรการป้องกัน / ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน / แนะนำฝึกสอนอบรมลูกจ้างให้ปฏิบัติตามความปลอดภัย จัดทำรายงานต่าง ๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
4เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง(จป.ด้านความปลอดภัย)
- เลขานุการคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) งานด้านความปลอดภัย การสอบสวนอุบัติเหตุ เหตุผิดปกติ การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน การซ้อมอพยพหนีไฟ การดับเพลิงขั้นต้น - ดูแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
5Store Audit Team Leader
1.กำกับดูแลและเดินทางไปตรวจ Store Operation ทุกสาขาทั่วประเทศ 2.วางแผน กำหนดแนวทางการป้องกันสินค้าสูญหาย 3.ควบคุมยอดสูญหายของทุกสาขา ไม่ให้เพิ่ม 4.บริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
6Store Audit Team Leader
1.กำกับดูแลและเดินทางไปตรวจ Store Operation ทุกสาขาทั่วประเทศ 2.วางแผน กำหนดแนวทางการป้องกันสินค้าสูญหาย 3.ควบคุมยอดสูญหายของทุกสาขา ไม่ให้เพิ่ม 4.บริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
7Store Audit Team Leader
1.กำกับดูแลและเดินทางไปตรวจ Store Operation ทุกสาขาทั่วประเทศ 2.วางแผน กำหนดแนวทางการป้องกันสินค้าสูญหาย 3.ควบคุมยอดสูญหายของทุกสาขา ไม่ให้เพิ่ม 4.บริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
8เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
- ตรวจความปลอดภัย - จัดประชุม คปอ. - จัดทำเอกสาร จปว.ส่งแรงงานจังหวัด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด
9เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รับผิดชอบการฝึกอบรม ฝึกสอน และจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก ภายใน และหน่วยงานราชการ - จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยเพื่อใช้ภา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาร์เอ็มไอที พริ้นติ้ง จำกัด (RMIT Printing)