ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 39 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) สัญญาจ้างงาน 3 เดือน
สัญญาจ้าง 3 เดือน ระยะเวลาจ้าง = 11 ม.ค. - 30 เม.ย. ทำงาน = จ- ส ( บาง อา. อาจจะต้องทำงาน ขึ้นกับทางโรงงาน ) เซ็นต์สัญญาการจ้างงานชั่วคราว - มีค่าปรับ หากไม่อยู่ตลอดโครงการ )...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.
2เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
1.จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯประจำเดือน 2.จัดการเลือกตั้ง คปอ. 3.จัดการเอกสารหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.อบรมความปลอดภัยให้กับพนักงาน 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เค.เอ็ม.จี.การ์เม้นท์ จำกัด
3จป.วิชาชีพ (โทร.02-633-3990-1)
- ดูแลบริหารงานด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างของบริษัทถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย - ประสานงานกับสำนักงานของบริษัทฯในกรุงเทพฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พรรณกาญจน์วิกรย์ จำกัด
4เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปพลาสแพค)
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้าง และลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย - ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย รวบรวมสถิติ จัดทำรายงานต่อนายจ้าง - จัดทำรายงาน และเอกสารต่าง ๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป
5เจ้าหน้าที่ จป.
1 ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2 วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตการการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3 ประเมิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ส.ศิลป(2521)จำกัด
6เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1)ดำเนินการเสนอโครงการ แผนงาน การส่งเสริมความปลอดภัยฯ 2)อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ด้านความปลอดภัยฯ ตาม พรบ. ความปลอดภัย 3)จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย ส่ง สนง ความปลอดภัยพื้นที่ 4)ดำเนินการสอบสวน และห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด
7เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ดูแลความปลอดภัย, ดูแลรถลูกค้าภายในบริเวณโรงแรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : Arte Hotel (โรงแรม อาร์ท)
8จป.วิชาชีพ
1.ตรวจสอบ เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด
10เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
-รับผิดชอบในการจัดทำแผน ตรวจสอบและจัดทำรายงานด้านมาตรการความปลอดภัย -จัดอบรมความปลอดภัยให้แก่พนักงานใหม่ที่ประจำหน่วยงาน -รายงานเรื่องอุบัติเหตุ -วางแผนงานด้านความปลอดภัยโครงการที่ดูแลให้สอดคล้องก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคดีเอ็น จำกัด