ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3 หน้า จำนวน 24 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
21เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ
สามารถปฏิบัติงานเป็น จป.วิชาชีพได้ตามกฏหมาย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง จัดฝึกอบรมภายในหน่วยงาน ดูแลงานด้านระบบ ISO และ ระบบ IFS & BRC ดูแลงานด้าน Hygienic...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กุนธัต (ประเทศไทย) จำกัด
22เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
1.งานตรวจสอบความปลอดภัยฯภายในโรงงาน 2.งานเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย 3. ทำรายงานผลตามไตรมาส 4.งานอบรมฯเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
23Safety Officer (เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย)
ดูแลความปลอดภัยของอาคารและทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
24เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
-แนะนำ ฝึกสอน อบรมให้ลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน -ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย -วางแผนความปลอดภัยประจำปี -ติดต่อประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
25ผู้ดูแลอาคาร / ผู้ช่วยผู้ดูแลอาคาร
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทให้บริการภายนอก ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 2. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้รับเหมา ในการต่อเติม ตกแต่งพื้นที่เช่า 3. ใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
28เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพตามระบบมาตรฐานต่างๆเพื่อความปลอดภัย ติดต่อหน่วยงานราชการ ปฏิบัติงานขั้นต้นของแผนกบุคคล ประเมินความเสี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคยัง พาวเวอร์ ทูลส์ จำกัด
29หัวหน้าขึ้นลงสินค้า
หัวหน้างานขึ้นลงสินค้า (มี ใบ จ.ป วิชาชีพ ด้วย)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลตี้เกรน จำกัด
30จ.ป วิชาชีพ
เป็นเจ้าหน้าที่ จ.ป และ เป็น หัวหน้างานขึ้นลงสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลตี้เกรน จำกัด