ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 482 หน้า จำนวน 4,817 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
91เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย Sale coordinator
-ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก กับทีมเซลส์ ทีมช่าง และลูกค้า -ดูแลงานสั่งซื้อติดตามใบสั่งซื้อจากลูกค้า และซัพพลายเออร์ ประสานงานด้านเอกสารภายในและภายนอกองค์กร -สนับสนุนงานการขายของทีมเซลส์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ริคโค่ 65 จำกัด
92Project Manager ผู้จัดการโครงการ
1. ติดตาม ดูแลงานโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา 2. จัดการ ควบคุม บริหารงานและงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่โครงการกำหนด 3. สามารถรับผิดชอบทำงานรองรับหลายโครงการในเวลาเดียว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด
93Sales Support
1. ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า 2. ติดตามงานการขายและบริการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด
94Admin เพจ Facebook, Line,IG
- รับโทรศัพท์ ตอบแชทลูกค้าผ่าน Facebook , Line - ให้ข้อมูลการให้บริการความงามแก่ลูกค้าอย่างละเอียดและครบถ้วน - ตอบแชทลูกค้าอย่างรวดเร็ว สามารถทนแรงกดดันได้ - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - อื่นๆ ต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บางกอก คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป
95ฝ่ายตอนรับ
-บริการลูกค้า -พูดคุยและป็นกันเอง -โทรติดต่อประสานงานลูกค้ากับบริษัท -รับสายลูกค้าที่สอบถามสินค้าและบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บางกอก คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป
96ติดต่อประสานงานทั่วไป
-รับสายให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า -โทรติดต่อประสานงานลูกค้ากับบริษัท -รับสายลูกค้าที่สอบถามสินค้าและบริษัท -ตรวจสอบเพจ และข้อสงสัยต่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บางกอก คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป
97Call Center
-โทรและรับโทรศัพท์ - ให้ข้อมูลการให้บริการความงามแก่ลูกค้าอย่างละเอียดและครบถ้วน - ตอบแชทลูกค้าอย่างรวดเร็ว สามารถทนแรงกดดันได้ - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บางกอก คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป
98โอเปอร์เรเตอร์
-รับสายให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า -โทรติดต่อประสานงานลูกค้ากับบริษัท -รับสายลูกค้าที่สอบถามสินค้าและบริษัท -ตรวจสอบเพจ และข้อสงสัยต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บางกอก คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป
99PR Marketing
-รับนัดลูกค้า ต้อนรับ ติดตามดูแลลูกค้าที่เข้ามาเรียนทั้งก่อนและหลังการเข้าเรียน -แนะนำให้คำปรึกษาการบริการให้กับลูกค้า -ทำงานผ่านโซเชียลมีเดียได้อาทิ Facebook LINE -ดูแลงานตามได้รับมอบหมาย -มีควา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บางกอก คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป
100พนักงานประจำร้าน Full Time ด่วน!!!
1. พนักงานประจำร้าน Full Time เริ่มงานได้ตั้งแต่เช้าและเลิกเย็นได้ 2. มีความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับเครื่องดื่ม ร้อน-เย็น 3. มีความรู้เบื่องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ 4. ต้องมีการเตรียมวัตถุดิบและเครื่องดื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภัทรเวิลด์ จำกัด (Kamu Tea)