ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 482 หน้า จำนวน 4,817 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
101ผู้จัดการร้าน
1. ผู้จัดการประจำร้าน Full Time เริ่มงานได้ตั้งแต่เช้าและเลิกเย็นได้ 2. มีความรู้เยี่ยมเกี่ยวกับเครื่องดื่ม ร้อน-เย็น 3. มีความรู้ปานกลางในการใช้คอมพิวเตอร์ 4. ต้องมีการเตรียมวัตถุดิบและเครื่องดื่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภัทรเวิลด์ จำกัด (Kamu Tea)
102IT Support
- Support งานทางด้านไอที - รับแจ้งปัญหา และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร - แก้ไขปัญหาระบบ ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาในการใช้งาน Hardware และ Software ต่างๆ ให้กับ User ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสวีเจ เทคนิคอล ซิสเต็ม จำกัด
103เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Sale) ประจำโรงเรียนฝึกพนักงาน
- หานักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย (NA) หลักสูตร 1 ปี ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ หรือออกพบประชาสัมพันธ์ตามสถานศึกษาหรือบุคคลที่สนใจ - ประสานงานการเข้ามาสมัครงาน - งานเอกสารอื่น ๆ ที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
104ครูพี่เลี้ยง (ป.ตรี สาขาสุขศึกษา , ผู้ช่วยพยาบาล (PN) , พนักงานผู้ช่วย (NA) )
เป็นพี่เลี้ยงให้นักศึกษาหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย (NA) และงานวิชาการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
105อาจารย์พยาบาล
สอนนักเรียนพนักงานผู้ช่วยหลักสูตร 1 ปี และงานวิชาการต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
106เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Sale)
- หาลูกค้ามาใช้บริการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเพื่อมาใช้บริการ - ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอราคา และรายละเอียดการให้บริการ - ดูแลลูกค้ามาใช้บริการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
107อายุรเวท (ป.ตรี สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค วางแผนการรักษา ให้การรักษา และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวต่อคนไข้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
108เภสัชกร (ประจำคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาตลาดยิ่งเจริญ)
ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกร จัดการระบบยา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
109เจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยงานขาย
- รับโทรศัพท์ - ทำใบเสนอราคา ทำใบต้นทุน และประสานงานกับลูกค้า - สรุปยอดการวางบิล จัดทำเอกสารวางบิล - ติดต่อประสานงานการวางบิล - ติดตามผลตรวจสุขภาพของลูกค้า และจัดส่งผลตรวจสุขภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
110ผู้ช่วยทันตแพทย์
จัดเตรียมห้องตรวจห้องทำฟัน เตรียมเครื่องมือ งานแลปต่าง ๆ ตรวจวัสดุทางทันตกรรม และช่วยแพทย์ในการรักษาทางทันตกรรม เช่น รับ-ส่ง-ถือเครื่องมือ ผสมวัสดุ เป็นต้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด