ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 482 หน้า จำนวน 4,817 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
11ฝ่ายตัวแทนจำหน่ายออนไลน์
-กระจายสินค้าของทางบริษัทผ่านสื่อต่างๆให้กับลูกค้า -ขยายฐานสินค้าผ่านระบบออนไลน์ไปยังลูกค้าทุกกลุ่มทุกวัย -ไม่จำเป็นต้องสต้อกสินค้า -มีระบบเพจรวมถึงระบบการตลาดOnlineต่างๆสอนให้ -ทำงานในรูปแบบออนไล...ดูรายละเอียด
องค์กร : Rich Bunny System
12ฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาด ด่วน
ดูแลสื่อ อัพเดทเว็บไซต์ต่างๆ แจ้งวันเวลานัดหมายกับลูกค้า รวมถึงดูแลเพจบริษัทโดยผ่านระบบออนไลน์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Rich Bunny System
13ธุรการบัญชี
- จัดทำบัญชีรับ-จ่าย - จัดทำภาษี - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ประเสริฐสินคอนสตรัคชั่น จำกัด
14ฝ่ายแอดมิน
ดูแลเพจ อัพเดทเว็บไซต์ อัพเดทโปรโมชั่นข่าวสารของทางบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
15ฝ่ายการตลาดออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการตลาดให้กับทางบริษัทโดยผ่านระบบออนไลน์...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
16ฝ่ายโอเปอเรเตอร์
โทรติดต่อนัดวันเวลาสถานที่กับลูกค้าที่จะเข้ามาคุยงานกับทางบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
17ฝ่ายต้อนรับ
ต้อนรับลูกค้าที่เข้าติดต่องานกับทางบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
18ตัวแทนฝ่ายขาย
ตัวแทนการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับทางบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
19ฝ่ายสรรหาบุคลากร
สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับทางบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
20ฝ่ายIT
ดูแลระบบการทำงานทุกอย่างภายในบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation