ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 46 หน้า จำนวน 457 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ประสานงานขาย (Telesale Inbound)
•รับสายลูกค้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้าที่โทรมาติดต่อ •เสนอขายสินค้าแนะนำโปรโมชั่น •ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อขอข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติม •ดูแลงานเอกสารของลูกค้า •บันทึกข้อมูลเกี่ยวกั...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.
2ช่างซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม (แพรกษาใหม่ )
•ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฮโดรลิค •ประกอบ ติดตั้ง ชิ้นงานไฮดรอลิคส์ •ตรวจเช็คเครื่องจักร •งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.
3ช่างไฟฟ้า (บางพลี กม.14)
ติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในโรงงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.
4เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสมุทรปราการ**ด่วนมาก**
นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
5เจ้าหน้าที่สรรหา+ทำเงินเดือน/บางพลีน้อย สมุทรปราการ
.สรรหาพนักงานเข้าโรงงาน 2.ส่งพนักงานเข้าโรงงาน 3.จัดทำรายงานสถิติการมาทำงานและสถิติวันลา 4.จัดเอกสารเกี่ยวกับพนักงานบรรจุใหม่ 5.จัดทำค่าแรงและเงินเดือนพนักงาน 6.ประสานงานระหว่างบริษัทและโรงงาน 7...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
7เจ้าหน้าที่ทำเงินเดือน/บางพลีน้อย/สมุทรปราการ
ทำเงินเดือนพนักงาน สรรหาพนักงาน ดูแลประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท ชนยอดวางบิล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
8หัวหน้าฝ่ายบุคล/ประจำโซนพระประแดง/ระยอง/บางนา
ดูแลเจ้าหน้าที่ทำเงินเงินตามจุดงานๆ ดูแลเจ้าหน้าที่สรรหาตามจุดงานต่างๆ ดูแลปัญหางานหน้างานและประสานงานกับบริษัทลูกค้าได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
9เจ้าหน้าที่สรรหา+ทำเงินเดือน/ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
1.สรรหาพนักงานเข้าโรงงาน 2.ส่งพนักงานเข้าโรงงาน 3.จัดทำรายงานสถิติการมาทำงานและสถิติวันลา 4.จัดเอกสารเกี่ยวกับพนักงานบรรจุใหม่ 5.จัดทำค่าแรงและเงินเดือนพนักงาน 6.ประสานงานระหว่างบริษัทและโรงงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด