ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 266 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
101ช่างไฟฟ้าและซ่อมบำรุง
- ดูแลและตรวจสอบให้ ปั๊มและเครื่องจักรต่างๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั่วไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเอ เคมีเคิล แอนด์ ออยล์ จำกัด
102พนักงานทั่วไป
- งานทั่วไป สั่งซื้ออะไหล่ อุปกรณ์และ ตามของที่ส่งซ่อมกลับมาให้ครบ - เช็คสต็อกของ อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆและลงบันทึก - รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเอ เคมีเคิล แอนด์ ออยล์ จำกัด
103ธุรการขาย
- ช่วยงานเซลส์ด้านเอกสารตอบไลน์ลูกค้า - ประสานงานภายในระหว่างแผนก - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด
104พนักงานฝ่ายผลิต สาขาบางเสาธง
- ตัดแต่ง และประกอบชิ้นส่วน อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ - งานเตรียมพื้นผิวชิ้นงานก่อนพ่นสี ด้วยการเก็บผิวด้วยสีโป้ว ปั่น และขัดกระดาษทรายด้วยน้ำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด
105ช่างเทคนิค
- ติดตั้งอุปกรณ์ประดับยนต์ ให้กับ Showroom รถยนต์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล - ประสานงานลูกค้า และฝ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้งานติดตั้งอุปกรณ์เป็นไปอย่างราบรื่น - ให้ข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่คุณสมบัติ แล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด
106ช่างพ่นสีชุดแต่งรถยนต์
1. พ่นสี และเคลือบเงา อุปกรณ์ ชุดตกแต่งรถยนต์ รวมถึงชิ้นส่วนที่ผลิตจากพลาสติก ABS (ในห้องพ่น อบสีมาตรฐาน) 2. แก้ไขตำหนิ ของชิ้นงาน และ ขัด ขึ้นเงา ชิ้นงานหลังการพ่นสี 3. สามารถเทียบสี หรือปรับปรุง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด
107พนักงานขาย
1. ดูแลลูกค้า Showroom รถยนต์ทั่วประเทศ หรือตามที่ได้มอบหมาย เพื่อจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับรถยนต์ใหม่ 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า พร้อมดำเนินการทางการตลาดเพื่อการรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด
108ช่างไฟเบอร์กลาส
- ขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วย resin และ fiber Glass เพื่อผลิตชิ้นส่วนด้วยระบบ Vaccum Forming - การถอดแบบงาน Fiber Glass เพื่อทำชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) - งานออกแบบชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์จากตัวรถจริงด้วยดิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด
109พนักงานฝึกหัดพ่นสี สาขาบางเสาธง
- เป็นผู้ช่วยช่างพ่นสี พร้อมกับฝึกที่จะพ่นสีกับชิ้นงานจริง - จัดเตรียมชิ้นงาน เพื่อพร้อมต่อการพ่นสี - ตรวจสอบการเคลือบเงา และงานที่พ่นก่อนส่งต่อไปยังแผนกอื่น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด
110พนักงานฝ่ายตัดเจียร สาขาบางเสาธง
- ตัดชิ้นงานงานพลาสติกให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา/เพศ/อายุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด