ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 266 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
101ธุรการฝ่ายบัญชี
1.ออกเอกสารทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า 2.ทำวางบิลลูกหนี้ 3.ทำเอกสารค่าใช้จ่ายประจำวัน 4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด
102พนักงานบุคคล
- สรรหา พนักงานใหม่ - ตรวจสอบเวลาเข้า - ออกของพนักงาน - ติดต่อประสานงานภายใน-ภายนอกองค์กร - คีย์ข้อมูลงานเอกสารต่าง ๆ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จำกัด
103หัวหน้าบริหารการผลิต
1. บริหาร ควบคุม และติดตามการผลิต ให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่ได้วางไว้ 2. ควบคุมประสิทธิภาพด้านการผลิต ลดของเสียในขบวนการผลิต 3. จัดทำขั้นตอนการทำงานและมาตราฐานการทำงาน 4. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จำกัด
104หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
1. ควบคุมคุณภาพสินค้าระหว่างผลิตและก่อนส่งออก 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 3. ปรับปรุงพัฒนาระบบงาน และบุคลากร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จำกัด
105ธุรการประสานงาน(Warehouse Admin)
1.ดูแลเอกสารทั้งด้าน HR และบัญชีในการเบิกจ่าย 2.ประสานงานและจัดทำเอกสารคลังสินค้า 3.งานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
106HR Supervisor
-บันทึกข้อมูลงานเอกสารเกี่ยวกับเอกสารจัดส่งสินค้า ให้ถูกต้อง -ประสานงานและสแกน เกี่ยวกับงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบความถูกต้อง -งานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
108เด็กติดรถส่งของ
เช็คสินค้ากับบิลส่งของก่อนขึ้นรถ ติดรถส่งไปส่งของให้ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เตียกุ่ยฮวด (1993) จำกัด
109Sales Representative
1. เปิดฐานลูกค้าใหม่ 2. ดูแลลูกค้าเก่า 3. จัดทำ report ประจำสัปดาห์ 4. สรุปยอดขายประจำเดือน 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โชว่า คัลเลอร์ ปริ้นท์ จำกัด
110ธุรการฝ่ายขาย
- ประสานงานติดต่อลูกค้า รับออเดอร์ ทำใบเสนอราคา เปิดบิลขาย วางบิล เก็บเชค - ประสานงานภายในเพื่อให้ส่งสินค้าได้ตามกำหนด - เชคสต๊อก คีย์รายการงานผลิต - รวบรวมเอกสารภาษีซื้อ - ภาษีขาย - ค่าใช้จ่ายต่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โชว่า คัลเลอร์ ปริ้นท์ จำกัด