ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 266 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
112ช่างพ่นสีชุดแต่งรถยนต์
1. พ่นสี และเคลือบเงา อุปกรณ์ ชุดตกแต่งรถยนต์ รวมถึงชิ้นส่วนที่ผลิตจากพลาสติก ABS (ในห้องพ่น อบสีมาตรฐาน) 2. แก้ไขตำหนิ ของชิ้นงาน และ ขัด ขึ้นเงา ชิ้นงานหลังการพ่นสี 3. สามารถเทียบสี หรือปรับปรุง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด
113ช่างไฟเบอร์กลาส
- ขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วย resin และ fiber Glass เพื่อผลิตชิ้นส่วนด้วยระบบ Vaccum Forming - การถอดแบบงาน Fiber Glass เพื่อทำชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) - งานออกแบบชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์จากตัวรถจริงด้วยดิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด
114ช่างเทคนิคบริการ / ช่างเทคนิค
- ให้บริการ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ตามใบแจ้งซ่อม (ช่างเทคนิคบริการ) - ติดตั้งงานตามใบสั่งซื้อ (ช่างเทคนิคติดตั้ง) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพีเคเอส เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
115Sales Representative
- นำเสนอระบบงานโคงการเกี่ยวกับระบบควบคุมประตูอัติโนมัติ - และระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร - ติดตามลูกค้า และนำเสนอ Solutions เพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้า - แผนงานวิเคราะห์งานขาย - มีใจรักงานบริก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพีเคเอส เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
116Service Engineer
- Repair and replacement of spare part for pump and electronic equipment - Able to analyze the cause of problems related to mechanical and electrical work and repair - Able to control repai...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัสทราลพูล (ไทยแลนด์) จำกัด
117Service Technician (After Sale Service)
- ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์อิเล็คโทรนิค - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อตรวจสอบหน้างานและซ่อมบำรุงได้ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัสทราลพูล (ไทยแลนด์) จำกัด
118พนักงานขาย
- หาลูกค้าใหม่ - ดูแล ติดตาม ลูกค้าและเพิ่มยอดขาย - ดำเนินกิจจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของบริษัท - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการผลิต - จัดทำรายงานและเอกสารต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตไกย่า จำกัด
119ผู้จัดการคลังสินค้า
- กำหนด วางแผน ควบคุมและดูแลการรับสินค้า จัดเก็บ บำรุงรักษา เบิก-จ่ายสินค้า โดยการใช้ระบบ สิมิลัน / เอ็กเพรส - ควบคุมการตรวจนับสต๊อกสินค้า ตามวิธี FI-FO ให้ถูกต้อง - บริหารการใช้กำลังคน อุปกรณ์ เครื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตไกย่า จำกัด
120พนักงานฝ่ายผลิต
- ตัดแต่ง ตกแต่ง รีแพ็ค ผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ลูกค้ากำหนด - รับผิดชอบห้องปฏิบัติงาน - รักษาคุณภาพสินค้า - ควบคุมดูแลความสะอาด ความพร้อมของเครื่องมือเครื่องใช้และบริเวณสถานที่ในการปฏิบัติงาน - รายงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตไกย่า จำกัด