ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 266 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
31หัวหน้าสาขาย่อย (รองรับสาขาใหม่ใน จ.สมุทรปราการ)
บริหารจัดการยอดขายสาขาฯ ตามที่บริษัทฯ กำหนด วางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลพนักงานภายในสาขาฯ บริการลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอนแทรคเตอร์ ช๊อป จำกัด
32ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (สมุทรปราการ)
ให้คำเเนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ KTC ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ขยายตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : KTC
34Sales Executive - พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำ (กุ้งและปลา)
ต้องการพนักงานขายในแต่ละพื้นที่การขาย เช่น ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ • ขายอาหารสัตว์น้ำ (อาหารกุ้งและปลา ) • บริหารยอดขายที่ได้รับให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ • ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มารีน นูทริชั่น จำกัด
35พนักงานขนส่ง
- ตรวจเช็คสินค้าให้ครบถ้วนและอยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนถึงมือลูกค้า - ส่งสินค้าให้ลูกค้าตามกำหนด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
36พลังงานคลังสินค้า
- ดูแลตรวจเช็คสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก - รายงานความเสียหายและจัดเก็บเข้าชั้นเก็บสินค้าแต่ละยี่ห้อสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
37marketing manager
1. รับงานจากภายนอกเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บ 2. ประสานงาน,ติดตามสินค้าที่อยู่ภายในละภายนอกบริษัท 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับงานเช่าแทงค์เก็บสินค้า 4. จัดทำใบเสนอราคา,สัญญา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
38พนักงานฝ่ายผลิต
1. เติมสินค้าลงรถ BULK ให้ถูกต้องทั้งชื่อ / ชนิด และจำนวนสินค้า 2. ดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงาน ความเรียบร้อยและความสะอาดของสถานที่ที่ปฏิบัติ 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
39ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
1. บริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ภายในโรงงานแทนกรรมการผู้จัดการ 2. สนับสนุน, จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในองค์กรให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อให้ดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3. วางแผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
40หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ
1.ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้า ประสานงานลูกค้า ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 2.ควบคุม,กำกับ,ดูแล การปฏิบัติงานของแผนก 3.ควบคุม,กำกับ,ดูแลให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา,พิจารณาความดีความชอบและการลงโทษ 4.ป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด