ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 266 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
82บัญชี-ต้นทุน ( จ.สมุทรปราการ )
- บัญทึก-สั่งจ่าย สินค้า - วิเคราะห์ ต้นทุน - จัดทำ แผนการ ควบคุมต้นทุน - สามารถใช้โปแกรม Express ได้เป็นอย่างดี - สถานที่ทำงานอยู่ ซอยเทศบาลบางปู 59/3 (วิทยุการบิน)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิว สปอง จำกัด
83Sales Representative
-เจรจาคู่ค้าธุรกิจ -ปิดการขาย -เพิ่มยอดขาย , กระตุ้นยอดขาย -เสนอแผนธุรกิจ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิว สปอง จำกัด
84ฝ่ายบุคคล ( จ.สมุทรปราการ )
- ออกแบบ ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาบุคลากร - ดูแลเรื่องเอกสารภายในที่เกี่ยวข้องกับราชการ - สถานที่ทำงานอยู่ ซอยเทศบาลบางปู 59/3 (วิทยุการบิน)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิว สปอง จำกัด
88เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร(หัวเครื่องรีดเหล็ก)
ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร ตำแหน่งหัวเครื่องรีด เมื่อแทบเหล็กสลิทหมดม้วน ทำหน้าที่กดเครนยกเหล็กสลิทป้อนเข้าแท่นอัลคอยเลอร์ และเชื่อมต่อเหล็กชนิดแต้มจุดเพื่อต่อเหล็กม้วนใหม่ก่อนป้อนเข้าเครื่องรีด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
89จป.วิชาชีพ
1.รับผิดชอบในการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย ตรวจความปลอดภัย สอบสวนอุบัติเหตุ ซ้อมดับเพลิงและอพยพและดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด 2. ร่างแผนการส่งเสริมความปลอดภัย ,จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
90ฝ่ายผลิตชาย
พนักงานประจำเครื่องจักร ผลิตชิ้นงานที่ประจำแต่ละเครื่อง เช่น มีตั้งแต่ประจำเครื่องรีดเหล็ก,เครื่องตัด,เครื่องลบคม-ทำเกีลว,เครื่องโค้ง-ข้อต่อ, เครื่องทำโลโก้,เครื่องPack เป็นต้น (บางแผนกไม่มีการเข้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)