ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า จำนวน 2 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1รับสมัครด่วน !!! เจ้าหน้าที่ทำสวน ประจำ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี
ดูแลสวนตามบริเวณที่กำหนด ตัดแต่งกิ่ง รดน้ำ กวาดใบไม้ และซ่อมแซมสื่อการเรียนรู้ที่ชำรุด ตลอดจนการดูแลเรื่องอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ : มีที่พักใกล้ศูนย์รวมตะวัน สามารถเดินทางไปกลับได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนามCR ประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ติดตามทวงถามหนี้ ในกลุ่มบัญชี ลูกค้าค้างชำระ 3 – 4 งวด สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายบริษัทกำหนด โดยทำงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ ลงพื้นที่ติดตามลู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด