ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 65 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
2เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำเคาน์เตอร์ Lotus Money Plus สาขา ชุมพร
• นำเสนอบัตรเครดิตโลตัส, รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันภัยรถยนต์ และประกันชีวิต เป็นต้น • ตรวจสอบเอกสาร พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3พนักงานขายอาหารเสริมทางโทรศัพท์(Telesale) ประจำสาขาชุมพร ติดต่อพี่แพร 063 547 4654
•ติดต่อโทรออกแนะนำและเสนอขายสินค้า ของบริษัทให้กับลูกค้า ที่เคยสั่งซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในการสอบความความพึงพอใจวิธีการใช้งาน ต่อด้วยการนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษหรือสินค้าพิเศษที่ลูกค้าต้องการผ่านระบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
4พนักงานขายอาหารเสริมทางโทรศัพท์(Telesale) ประจำสาขาชุมพร ติดต่อพี่แพร 063 547 4654
•ติดต่อโทรออกแนะนำและเสนอขายสินค้า ของบริษัทให้กับลูกค้า ที่เคยสั่งซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในการสอบความความพึงพอใจวิธีการใช้งาน ต่อด้วยการนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษหรือสินค้าพิเศษที่ลูกค้าต้องการผ่านระบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
5พนักงานขายอาหารเสริมทางโทรศัพท์(Telesale) ประจำสาขาชุมพร ติดต่อพี่แพร 063 547 4654
•ติดต่อโทรออกแนะนำและเสนอขายสินค้า ของบริษัทให้กับลูกค้า ที่เคยสั่งซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในการสอบความความพึงพอใจวิธีการใช้งาน ต่อด้วยการนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษหรือสินค้าพิเศษที่ลูกค้าต้องการผ่านระบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
6พนักงานขายอาหารเสริมทางโทรศัพท์(Telesale) ประจำสาขาชุมพร ติดต่อพี่แพร 063 547 4654
•ติดต่อโทรออกแนะนำและเสนอขายสินค้า ของบริษัทให้กับลูกค้า ที่เคยสั่งซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในการสอบความความพึงพอใจวิธีการใช้งาน ต่อด้วยการนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษหรือสินค้าพิเศษที่ลูกค้าต้องการผ่านระบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
7เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (แรงงานต่างด้าวMOU)
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาแรงงานต่างด้าว(MOU), ประสานงานตัวแทน Agency ครอบคลุมงานการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแรงงานMOU เช่น 1. จัดทำ Visa, Work Permit 2. งานต่อเอกสารใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว W...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
8เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(กลุ่มจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรม) ประจำโรงงาน จ.ชุมพร
รับผิดชอบติดตามรับสินค้า, วัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ตามใบสั่งซื้อ บริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพร รวมถึงงานซ่อมเครื่องจักร อะไหล่รถยนต์ที่นำไปซ่อมภายนอกบริษัทฯ ดูแลงานตรวจรับงานโครงการ และงานซ่อมภายในบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
9เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้าและพัสดุเชี่ยวชาญ/อาวุโส (ปฏิบัติงานโรงงานชุมพร) - Warehouse and Spare Parts
หน้าที่และรายละเอียดงาน: ดูแลงานคลัง 3 ส่วน ประกอบด้วย 1. คลังน้ำมัน / KN ควบคุมดูแลการรับเข้า การจัดเก็บ การเบิกจ่ายของวัตถุดิบ เพื่อส่งจำหน่ายและป้อนเข้ากระบวนการผลิต ควบคุม Stock น้ำมันใน Storag...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
10เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ประจำโรงงาน จังหวัดชุมพร 1 อัตรา)
- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้วิธีการตรวจสอบต่าง ๆ เช่น การสอบถาม, การสัมภาษณ์ , การสังเกตการณ์ ,การตรวจรับ ,การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการวิเคราะห์ข้อมูล - ช่วยเสนอวิธีการแก้ไขในส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)