ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า จำนวน 44 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ช่างไฟฟ้า
1. ตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องจักร และปรับปรุงเครื่องจักร 2. ตรวจเช็คระบบจ่ายพลังงาน ระบบลม ระบบนำ้ 3. ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของผู้บังคคับ บัญชาในระบบ PM ไฟฟ้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท หินอ่อน จำกัด
2พนักงานขายหินอ่อน (โรงงานสระบุรี)
1.เสนอขายสินค้า และการบริการของบริษัทฯ 2.ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 3.ติดตามลูกค้าเก่าเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำ 4.หาลูกค้ารายใหม่ 5.ออกใบเสนอรคาและติดตาม 6.งานอื่นๆที่ได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท หินอ่อน จำกัด
3พนักงานธุรการขาย(โรงงานสระบุรี)
1. จัดทำเอกสาร เพื่อสนับสนุนการขาย 2. ประสานงานกับพนักงานขาย และฝ่ายผลิต 3. รับลูกค้า เสนอขายและให้คำแนะนำสินค้า และผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัทฯ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท หินอ่อน จำกัด
4ด่วน !! LG เปิดรับพนักงานขาย (HEA) ประจำร้าน ไทยเจริญการไฟฟ้า สระบุรี (รายได้ประมาณ 15,000 - 25,000 /เดือน )
รายละเอียดรายได้ รายได้ : ฐานเงินเดือน 9,750 + ค่าคอมมิชชั่น + Incentive รายตัว + ค่าเป้า ลักษณะงาน - พนักงานประจำ Full Time - เสนอขายให้ข้อมูลเเก่ลูกค้าเกี่ยวกับ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
5เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
วางแผนการผลิตประจำวัน ตรวจสอบควบคุมแผนการผลิตให้ได้ตามแผน...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุจกฤษฏิ์ เทรดดิ้ง สระบุรี
6Supervisor QC
1.อ่านแบบ Drawing ได้ 2.ตรวจสอบคุณภาพตามระบบควบคุมคุณภาพ 3.ตรวจสอบขบวนการผลิต ตัด-ไสรีด-ประกอบไม้พาเลท 4.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 5.สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุจกฤษฏิ์ เทรดดิ้ง สระบุรี
7ซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงและควบคุมตู้คอนโทรล งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุจกฤษฏิ์ เทรดดิ้ง สระบุรี
8Supervisor QC,QA
ดูแลควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้มีประสิทธิภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุจกฤษฏิ์ เทรดดิ้ง สระบุรี