ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 41 หน้า จำนวน 401 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำเคาน์เตอร์ Lotus Money Plus สาขา ศาลายา (ทดแทนพนักงานลาคลอด 3-4 เดือน)
• นำเสนอบัตรเครดิตโลตัส, รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันภัยรถยนต์ และประกันชีวิต เป็นต้น • ตรวจสอบเอกสาร พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2พนักงานขาย (Sale Off line) (ด่วน)
- จัดทำแผนการขาย และดำเนินงานตามแผนการขายให้ได้มาซึ่งยอดขายและผลสำเร็จตามเป้าที่วางไว้ - เสนอขายสินค้า ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการเลือกซื้อสินค้ากับลูกค้า - พัฒนากลยุทธ์เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท -...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีเล็คทริค ออโต้คีย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3ช่างติดตั้ง (รับด่วน)
- งานติดตั้ง งานระบบ - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาต่างๆ - จัดเก็บและรักษาอุปกรณ์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีเล็คทริค ออโต้คีย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
4พนักงานบัญชีฝ่ายขาย
บันทึกข้อมูลทางด้านบัญชี , ตรวจสอบรายการส่งเสริมการขาย , ทำรายงานสรุปทางด้านการขาย , งานเอกสาร ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
5ผู้แทนฝ่ายขายเครดิตเขตนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี (นมผงดูเม็กซ์)
เสนอขายสินค้า , จัดรายการส่งเสริมการขายและจัดเรียงสินค้า , เก็บบัญชี ,ทำรายงานเอกสารการขายประจำวัน. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
6พนักงานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน : 183 หมู่ที่ 9 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
7พนักงานขับรถ 6 ล้อ
ขับรถส่งสินค้า ,ตรวจนับสินค้า และจัดเรียงสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
8ผู้จัดการฝ่ายบัญชี &เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!!!!
1. ยื่นแบบภาษีให้กรมสรรพากร ยื่น ภงด.3 / ภงด.53 /ภพ 30 ได้ 2.สามารถบริหารจัดการแผนก และให้คำปรึกษาคำแนะนำ และวางแผนให้แก่หน้าเจ้าหน้าที่ภายในแผนกได้ 3.วางแผนภาษีได้ 4. ปิดงบการเงิน ทำงบการแสเงินสด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
9พนักงานขนส่งสินค้า (เด็กติดรถ)
1.ยกของ 2.จัดเรียงสินค้าขึ้นรถขนส่งและจัดส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ดูแลรักษาสินค้าไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างการขนย้าย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
10พนักงานเช็คสินค้า (เช็คเกอร์)
ตรวจเช็คสินค้า , รับ-จ่าย สินค้า , ตรวจนับสต็อกสินค้า , ทำสรุปงานเอกสารต่าง ฯลฯ สถานที่ปฏิบัติงาน : 183 หมู่ที่ 9 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด