ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12 หน้า จำนวน 117 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
11ธุรการห้องLAB
1.จัดทำรายงานข้อมูลสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2.พิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 4.ติดต่อกับลูกค้าและช่าง 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
12ช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.ตรวจเช็คเครื่องชั่งที่ลูกค้าส่งเข้ามาซ่อม และซ่อมให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด 2.ไปตรวจเช็คเครื่องชั่งนอกสถานที่ /ออกหน้างาน บริษัทลูกค้า และซ่อมเครื่องชั่งนอกสถานที่ตามใบสั่งงาน 3.ให้คำปรึกษาลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
13Sales
1.นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า 2.วางแผนการขาย และออกพบลูกค้า ออกต่างจังหวัด ค้างคืนได้ 3.สรุปรายงานการออกพบลูกค้า และส่งรายงานผู้บังคับบัญชา 4.ปิดการขาย/ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 5.ทำสัญญา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
14ช่างกลึง
1.งานกลึงชิ้นส่วน พาร์ทงาน/อะไหล่ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2.งานมิลลิ่ง พาร์ทงาน อะไหล่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
15Tele Sales
1.นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ 2.วางแผนการทำงาน ออกพบลูกค้าต่างจังหวัด และค้างคืนได้ 3.ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ปิดยอดขาย 4.ทำสัญญา และรับเงินมัดจำกับลูกค้า นำส่งบริษัทฯ 5.ทำรายงานสรุปยอดขา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
16ช่างสี
1.รับผิดชอบงานทำสี-สินค้าของบริษัทฯ 2.คำนวณสี+ผสมสี+สูตร การผสมสี ให้ได้มาตรฐาน 3.ตรวจเช็ค+ตรวจสอบ คุณภาพสีให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 4.ดูแลรักษาสี ให้ได้มาตรฐานคงที 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
18สัตวบาลไก่เนื้อ/ไก่ไข่
- รับผิดชอบดูแลการเลี้ยงไก่เนื้อ/ไก่ไข่ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ส่งเสริมเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ตามมาตรฐานวิชาชีพ - สนับสนุนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องประสานงานกันตามนโยบายบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทอภิญญา กรุ๊ป จำกัด
19ผู้จัดการฟาร์มผักออร์แกนิค
1. ปลูกและดูแลผักสลัดอินทรีย์ 2. ปรับปรุงคุณภาพงานและสิ่งแวดล้อม 3. จัดเตรียมและผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 4. ผลิตน้ำหมักชีวภาพ 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในเวลาทำงานปรกติ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บ. เอ็ม. เค. กู๊ด ควอลลิตี้ จำกัด
20พนักงานประจำฟาร์มผักออร์แกนิค
1. ช่วยผลิตปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ 2. ช่วยเตรียมงานด้านการปลูกผักสลัด 3. ช่วยดูแลและทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ 4. งานอื่นๆ ตามความเหมาะสมในเวลางาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บ. เอ็ม. เค. กู๊ด ควอลลิตี้ จำกัด