ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12 หน้า จำนวน 117 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
32พนักงาน QC
ประกอบชิ้นงานอุปกรณ์อลูมิเนียม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูมิวัฒนา จำกัด
33พนักงานรายวัน
ประกอบชิ้นงานอุปกรณ์อลูมิเนียม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูมิวัฒนา จำกัด
34ช่างฉีดอลูมิเนียม
ประกอบชิ้นงานอุปกรณ์อลูมิเนียม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูมิวัฒนา จำกัด
36พนักงานขาย
ขายอุปกรณ์ประตู หน้าต่างอลูมิเนียม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูมิวัฒนา จำกัด
37ช่างซ่อมแม่พิมพ์
ประกอบชิ้นงานอุปกรณ์อลูมิเนียม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูมิวัฒนา จำกัด
38ช่าง CNC เปิดแม่พิมพ์
ประกอบชิ้นงานอุปกรณ์อลูมิเนียม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูมิวัฒนา จำกัด
40วิศวกรโรงงาน
จัดวางเครื่องจักร และสายงานเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตสูงที่สุด โดยให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นทุน ความปลอดภัย และปัจจัยอื่นๆ คงที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาร์เมอร์ ซัพพลาย จำกัด