ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12 หน้า จำนวน 117 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
42รองผู้จัดการฝ่ายผลิต (อุตสาหกรรมฉีดพลาสติก)
-ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ตลอดจนถึงการส่งออก ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และความสอดคล้องกับจำนวนวัตถุดิบที่มีอยู่ -ควบคุมดูแล วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามกร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
44หัวหน้าคลังสินค้า
1. ดูแล ควบคุม วางแผนการจัดการคลังสินค้าให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดูแล กำกับ ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ดำเนินงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 3. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
45ช่างปรับฉีดและบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก ( สมัครโทร 081-699-5115 )
- จัดเจรียมเครื่องจักรตามแผนงานที่กำหนด - สนับสนุนช่วยเหลือจัดการกรรมวิธีการผลิต - เปลี่ยนแม่พิมพ์ตามแผนการผลิต - รักษาและปรับปรุงเครื่องฉีดพลาสติกในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ - set up และ ควบคุมเคร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
46รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกร (ด้านอาหาร)
- กำหนดแผนงานและเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร - ควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนดไว้ - พัฒนาและปรับปรุงการผลิต วิธีการผลิต แล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
47ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีเพื่อนสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมและวัตถุประสงค์ของ บริษัท - ระบุการออกแบบและดำเนินการโครงการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธตามนโยบายบริษัท - ใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
48หัวหน้าฝ่ายผลิต
- กำหนดแผนการผลิตสินค้าประจำวัน ประจำสัปดาห์ และ มอบหมายให้แต่ละกะดำเนินการผลิต - ควบคุมดูแลการผลิตของแต่ละกะผลิต ให้ดำเนินไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน - บำรุงรักษาเครื่องจักรการผลิตในเบื้องต้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
49พนักงานคลังสินค้า - ขับรถโฟล์คลิฟท์
จัดสินค้าเพื่อส่งออกสินค้า รับวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า ดูแลความเรียบร้อยและจัดระเบียบของสินค้า งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล เท็กซ์ไทล์ จำกัด
50ช่างไฟฟ้า (Technician)
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน - ควบคุมและดูแล MDB ของเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล เท็กซ์ไทล์ จำกัด