ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12 หน้า จำนวน 117 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
71ช่างสำรวจ และผู้ช่วยช่างสำรวจ
- สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ทำรังวัดระดับที่ดินตามแบบก่อสร้างที่กำหนด - วางผัง วางหมุด วางระดับงานก่อสร้าง - ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีพีวาย เฮ้าส์ จำกัด
72สถาปนิก 3 D (สาขานครปฐม)
- ออกแบบและเขียนแบบบ้านที่พักอาศัย 3 D ( แบบใหม่ ) สำหรับนำเสนอขายให้ลูกค้า - ออกแบบและเขียนแบบขออนุญาตปลูกสร้าง และแบบก่อสร้าง - ให้คำปรึกษาและนำเสนองานออกแบบตามความต้องการของลูกค้า - งานอื่นที่ได...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีพีวาย เฮ้าส์ จำกัด
73โฟร์แมน
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน - ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างานให้เป็นไปตามแผนงาน - ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาให้มีความคืบหน้าและสำเร็จตามแผนงานที่ตั้งไ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีพีวาย เฮ้าส์ จำกัด
74วิศวกรสนาม/Site Engineer (สาขานครปฐม)
- ควบคุมวางแผนงานก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม - จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเมหาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้รับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีพีวาย เฮ้าส์ จำกัด