ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 46 หน้า จำนวน 455 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ทันตแพทย์
ประเภทธุรกิจ: : คลินิกทันตกรรม ปฏิบัติงาน : สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วันและเวลาเปิดทำการ : จันทร์-อาทิตย์ เวลา :10.00-20.00น. หน้าที่และรายละเอียดของงาน: -ทันตแพทย์ประจำคลินิก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
2QC ฝ่ายผลิต
ประเภทธุรกิจ: โรงงานตัดแต่ง บรรจุเนื้อสุกร ปฏิบัติงาน : อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ หยุดประจำสัปดาห์ คือวันพระตามปฏิทินไทย เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
4แม่บ้าน (มหาชัย - สมุทรสาคร) ด่วน !!!!!!!!
- ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกออฟฟิศ ตามที่บริษัทกำหนด - ดูความระเบียบเรียบร้อยภายในออฟฟิศ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งเจริญอาหารทะเลแปรรูป
8เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
1.ดูแลรับผิดชอบงานธุรการบัญชีทั่วไป รับ และจ่าย 2.ติดต่อประสานงานภายใน-นอกองค์กร 3.ทำงานเอกสารและอื่นๆตามไดรับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟรองค์ อินเตอร์เทรด จำกัด
9หัวหน้าฝ่ายขาย
1.พัฒนากลยุทธ์การขายเพื่อผลักดันการเติบโตของยอดขาย 2.ระบุและวิเคราะห์เป้าหมายของลูกค้า และให้บริการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า 3.เสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้าปัจจุบัน โดยมีแผนธุรกิจร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟรองค์ อินเตอร์เทรด จำกัด