ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 92 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1หัวหน้าห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา(Lab QC)
1.ควบคุมดูแลงานทดสอบทั้งหมดภายในห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา 2.ควบคุมดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ ในห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา 3.ดูแลงานด้านเอกสารและการบันทึกเพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
2RD Microbiology โรคพืช
1.ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อวางแผนการทดลอง 2.ทำการทดลอง เขียนรายงาน และสรุปผลการทดลอง 3.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 4.การเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ การเก็บเกี่ยวเชื้อจุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
3พนักงานขายหน่วยรถ (ลอรีอัล-การ์นิเย่)ประจำเขตนครนายก ปราจีน และสระแก้ว
เสนอขายสินค้า , จัดรายการส่งเสริมการขาย , เก็บบัญชี ,ทำรายงานเอกสารการขายประจำวัน....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
4ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนผลิต
1.ปฎิบัติงานร่วมกับหัวหน้าในการควบคุมการผลิต 2.ปฎิบัติงานร่วมกับหัวหน้าในการวางแผน สั่งการ 3.ปฎิบัติงานร่วมกับฝ่ายประกันคุณภาพในการควบคุมคุณภาพการผลิต 4.ปฎิบัติงานร่วมกับหัวหน้าในการปกครอง บังคับบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
5เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
1.รับมอบหมายงาน ศึกษา ทดลอง ค้นคว้าจากผู้บังคับบัญชา แล้วรายงานผลที่ได้ตอบกลับผู้บังคับบัญชา 2.ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนด้านข้อมูลและปฎิบัติกับฝ่ายที่ร้องขอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิจัย 3.จัดทำเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
6Sales Executive
• นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ Promotion ที่เหมาะสมและตรงใจให้แก่ลูกค้า • ปฏิบัติงานและดูแลงานขายให้บรรลุเป้าบริษัทฯ กำหนด • วางแผนงานการขาย • ดูแลลูกค้ารายเก่า และเปิดตลาดลูกค้ารายใหม่ • ออกพบลูกค้าตามที่ไ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พลังผัก จำกัด
7Maintenance & Repair Technician Supervisor ( หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงและรักษา )
1.กำหนดการปฎิบัติงานอย่างชัดเจน BM / CM 2.ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการซ่อมให้เป็นไปตามกำหนด 3.กำหนดงานการปฎิบัติงานอย่างชัดเจน เกี่ยวกับ TBM 4.วางแผน ควบคุม ระบบบำบัดน้ำเสีย กับทางแผนกบุคคล เพื่อประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พลังผัก จำกัด
8เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. รับผิดชอบในการค้นคว้า และวิจัย เพื่อปรับปรุงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการร้องขอจากลูกค้า 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พลังผัก จำกัด
9หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
- การจัดหาซื้อวัตถุดิบ ทางพืชผลการเกษตร เข้ากระบวนการผลิต - ควบคุม กำกับ การบริหารงานจัดซื้อ (สินค้าพืชผลการเกษตร) - บริหารกระบวนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กร - สิบราคา และเปรียบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พลังผัก จำกัด
10Marketing Manager Urgent!
• รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการการจัดโครงสร้างของฝ่ายตลาดและฝ่ายขาย • การวิเคราะห์คู่แข่งขันและสภาวะของตลาด • การกำหนดเป้าหมายยอดขาย • รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พลังผัก จำกัด