ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 33 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
3คนขับรถแบคโฮ
ขับรถแบคโฮ และดูแลรักษาซ่อมบำรุง / งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4พนักงานควบคุมระบบสาธารณูปโภค
- ดูแลและควบคุมระบบสาธารณูปโภคผ่านทางคอมพิวเตอร์, ผ่านทางจอ Monitor เช่น Fire Pump, Fire Alarm, Boiler, Air Compressor, Air Dryer, Cooling, Softener, Booster Pump, Oil Transfer Pump - บันทึกการทำงานข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
5ช่างเทคนิค - ไฟฟ้า
- ตรวจเช็คเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร - แก้ไขหรือปรับปรุงเครื่องจักรในโรงงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
6เจ้าหน้าที่ Market Information
1.สนับสนุนทีม Agronomist ในการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการทดลองผลิตภัณฑ์ตามระเบียบทางการเกษตรและจัดทำ Presentation Material ให้ทีมขายและทีมส่งเสริมการขายใช้ในการทำงาน 2.สนับสนุนทีมการตลาดและบริษัท Agency ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
7พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
-ขับโฟล์คลิฟท์ รับ-จ่ายสินค้า -บำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
8พนักงานขับรถบริษัท
-ติดต่อประสานงาน / รับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและนอกบริษัทฯ -รับ -ส่ง พนักงานของบริษัทฯไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามการขอใช้รถในแต่ละวัน -ดูแล บำรุงรักษารถ ที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อยู่ตลอดเวลา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
9วิศวกรวางแผนซ่อมบำรุง
-วางแผน ควบคุม ติดตาม ประสานงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่รับผิดชอบรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -รวบรวมข้อมูลและสรุปจัดทำรายงานการหยุดของเครื่องจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
10พนักงาน Ckecker
พนักงาน Checker - รับ-จ่ายสินค้าให้ลูกค้า - เช็คจำนวนความถูกต้องของสินค้า - เช็คคุณภาพทางกายภาพภายนอกของสินค้า - สามารถเข้ากะ และทำ OT ได้ - สามารถทำงานนอกสถานที่ หรือ ไปต่างจังหวัดได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด