ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6 หน้า จำนวน 51 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
11หัวหน้าบัญชี/ประจำออฟฟิศสุวินทวงศ์ ( รับสมัครด่วนมากกก!!! )
ดูแลเรื่องการทำบัญชีภายในบริษัท ตรวจสอลความถูกต้องของรายรับรายจ่าย ติอต่อ ควบคุม ติดตาม ติดต่อเจรจากับลูกหนี้ เจ้าหนี้ ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานในสังกัดให้มีประสิทธฺภาพ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
12หัวหน้าเพโล/ประจำออฟฟิศสุวินทวงศ์/ฉะเชิงเทรา
ดูแลเจ้าหน้าที่ทำาเงินเดือนและตามหน่วยงาน ดูแลประกันสังคม/กรมการจัดหางาน ดูแลเจ้าหน้าที่่ในส่วนที่รับผิดชอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
13พนักงานฝ่ายผลิต/พิกัดตลาดปองพล
ผลิตฉนวนกันความร้อน/ฟิวเจอร์บร์อด มีกะ มีเบี้ยขยัน มีค่าเดินการกรณีเดินทางมาเอง พิกัด ซอยปองพล ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
15วิศวกร ระบบปรับอากาศ
ควบคุมงาน ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งระบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
17Fore Man ระบบปรับอากาศ
งานติดตั้ง ระบบปรับ อากาศ แอร์ ชิลเรอร์ คูลลิ่งทาวเวอร์ แอร์ ดักส์ แอร์ โรงงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
18เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์(สาขาบางปะกง)
-รับผิดชอบงานเบิก-จ่ายอะไหล่ -จัดสินค้าให้ถูกต้องตาม Order ลูกค้า -ตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือให้ถูกต้องครบถ้วน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
19INJECTION LEADER
1. รับคำสั่งการผลิตจากผู้จัดการแผนก 2. จัดเตรียม MOLD และ STAND BY M/C เพื่อพร้อมในการผลิต 3. ควบคุมดูแลพนักงานภายในชุดที่รับผิดชอบ (ในกะ) 4. ควบคุมดูแลการผลิตให้ได้ตามเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์
20QA SUB LEADER
1. สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ว่าสินค้าที่ผลิตและส่งมอบได้ตามมาตรฐานถูกต้องตามข้อกำหนดของลูกค้าทุกกระบวนการ 2. กำหนดแผน ควบคุมและสนับสนุนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 3. ตรวจสอบผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์