ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6 หน้า จำนวน 51 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
41** รับสมัคร ** พนักงานช่างระบบไฟฟ้า@แปลงยาว สนใจติดต่อคุณโบว์ 090-8803527
- ดูแลซ่อมแซมตู้จำหน่ายสินค้า - ติดตั้งและวางระบบให้กับตู้ตามพื้นที่ต่างๆ - สามารถเดินทางไปในพ้นที่ที่ได้รับมมอบหมายได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
42ช่างหล่อไฟร์เบอร์
หล่อไฟร์เบอร์ตามแบบที่สั่ง ทำงาน จันทร์ถึงเสาร์ รับสมัคร3-4 คน มีที่พักฟรี ทำงานที่บางประกง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นางเอก ฟู๊ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด
44พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานเขาหินซ้อน
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน *ก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
45เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำออฟฟิตสุวินทวงศ์/แปดริ้ว
- ดูแลและจัดทำเอกสาร รายรับ-รายจ่าย - สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน เดือน ปี ให้ผู้บริหารทราบ - ออกใบวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบหัก ณ ที่จ่าย - ตามเอกสารการเบิก-จ่าย ทุกหน่วยงานให้ถูกต้องแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
46เจ้าหน้าที่ทำเงินเดือน/ประจำออฟฟิศสุวินทวค์/ทำโปรแกรมบีพลัสได้
ทำเงินเดือนพนักงาน ตรวจสอบการทำเงินเดือนตามหน้างาน ทำโปรแกรมบีพลัสได้ เดินทางมาทำงานสะดวก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
47เจ้าหน้าที่การตลาด/ประจำออฟฟิศสุวินทวงศ์/แปดริ้ว
บริษัมซับคอลแทรค ติดต่อบริษัทหรือโรงงานเพื่อนำพนักงานเข้าไปทำงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
48เจ้าหน้าที่ทำเงินเดือน/ประจำออฟฟิศสุวินทวงศ์
- มีประสบการด้านการทำเงินเดือนด้วยโปรมแกรม Payroll B-plus - มีความระเอียดรอบครอบในการคิดเงินเดือน - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้ - มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
49หัวหน้าฝ่ายบุคล/ประจำออฟฟิศสุวินทวงศ์
- ต้องมีความรู้ด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถเขียนโครงการและยื่น เรื่องอนุมัติได้ - ต้องมีความรู้ด้านการยื่นเอกสารประกันสังคม - ต้องมีความรู้ด้านการยื่นเอกสารคนพิการ - ต้องมีประสบการณ์อย่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
50วิศวกรโรงงาน
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และออกแบบพัฒนา เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดปัญหา Idel Break Down ลงรวมถึงการวิเคราะห์แ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทอร์ค จำกัด