ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6 หน้า จำนวน 51 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
51ช่างหล่อไฟร์เบอร์
หล่อไฟร์เบอร์ตามแบบที่สั่ง ทำงาน จันทร์ถึงเสาร์ รับสมัคร3-4 คน มีที่พักฟรี ทำงานที่บางประกง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นางเอก ฟู๊ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด
53พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานเขาหินซ้อน
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน *ก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
54เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำออฟฟิตสุวินทวงศ์/แปดริ้ว
- ดูแลและจัดทำเอกสาร รายรับ-รายจ่าย - สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน เดือน ปี ให้ผู้บริหารทราบ - ออกใบวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบหัก ณ ที่จ่าย - ตามเอกสารการเบิก-จ่าย ทุกหน่วยงานให้ถูกต้องแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
55เจ้าหน้าที่ทำเงินเดือน/ประจำออฟฟิศสุวินทวค์/ทำโปรแกรมบีพลัสได้
ทำเงินเดือนพนักงาน ตรวจสอบการทำเงินเดือนตามหน้างาน ทำโปรแกรมบีพลัสได้ เดินทางมาทำงานสะดวก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
56เจ้าหน้าที่การตลาด/ประจำออฟฟิศสุวินทวงศ์/แปดริ้ว
บริษัมซับคอลแทรค ติดต่อบริษัทหรือโรงงานเพื่อนำพนักงานเข้าไปทำงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
57เจ้าหน้าที่ทำเงินเดือน/ประจำออฟฟิศสุวินทวงศ์
- มีประสบการด้านการทำเงินเดือนด้วยโปรมแกรม Payroll B-plus - มีความระเอียดรอบครอบในการคิดเงินเดือน - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้ - มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
58หัวหน้าฝ่ายบุคล/ประจำออฟฟิศสุวินทวงศ์
- ต้องมีความรู้ด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถเขียนโครงการและยื่น เรื่องอนุมัติได้ - ต้องมีความรู้ด้านการยื่นเอกสารประกันสังคม - ต้องมีความรู้ด้านการยื่นเอกสารคนพิการ - ต้องมีประสบการณ์อย่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
59วิศวกรโรงงาน
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และออกแบบพัฒนา เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดปัญหา Idel Break Down ลงรวมถึงการวิเคราะห์แ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทอร์ค จำกัด
60ผู้บริหารสาขาฝึกหัด Hot Pot Buffet สาขา โรบินสัน ฉะเฉิงเทรา
1. บริหารงานและดูแลสาขาที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตามแผนงาน 2. ควบคุม ดูแล พนักงานให้ปฏิบัติงานต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 4. ถ่ายทอดคว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)