ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11 หน้า จำนวน 105 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1วิศวกรโครงการ
ควบคุมงาน บริหารงานดำเนินการ โครงการก่อสร้างบ้านบ้านพักอาศัย พร้อมสระว่ายน้ำ ประสานงานร่วมกับทีมคอนเซาท์ ผู้รับเหมาและทีมงานบริษัทฯให้อยู่ในแผนงาน และต้นทุน มี ประสบการณ์อย่างน้อย2ปี และเคยผ่านงานก...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการ โอโซน วิลล่า(ภูเก็ต)
2Guest Service Agent (GSA)
1.ต้อนรับลูกค้า และอำนวยการความสะดวกต่างๆ ให้กับลูกค้าที่มาติดต่อและพักภายในโรงแรม 2.รับ Check in - Check Out 3.จัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.รับผิดชอบในการตอบรับสายโทรศัพท์และโอนไปยังสำนักงานภายใน...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการ โอโซน วิลล่า(ภูเก็ต)
3แม่บ้าน
ทำความสะอาดส่วนกลางของโรงแรม และงานอื่นๆ ตามมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการ โอโซน วิลล่า(ภูเก็ต)
4Chef De Partie หัวหน้าแม่ครัว (ด่วน)
คอยช่วยงานเชฟใหญ่ รวมถึง รักษาการแทน ในช่วงที่เชฟใหญ่ไม่อยู่ ส่วนงานหลักที่ต้อง คือ การตรวจสอบของ ว่าครบหรือไม่ รวมถึง เช็คว่า เชฟแต่ละคน รู้หน้าที่ของตัวเองหรือไม่ ว่าต้องทำเมนูอะไรบ้าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการ โอโซน วิลล่า(ภูเก็ต)
5โฟร์แมนงานก่อสร้าง
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการ โอโซน วิลล่า(ภูเก็ต)
6วิศวกรงานระบบและประมาณราคา
-วิเคราะห์ ตรวจสอบ ในงานออกแบบ ด้านไฟฟ้าและสุขาภิบาลของโครงการใหม่ -ทำงานออกแบบ ถอดแบบ BOQ และเคลียร์แบบตรวจสอบแบบก่อสร้าง Shop Dwg.และแบบก่อสร้างจริง As-buit Dwg. -ดำเนินการด้านงานพัฒนาเพื่อให้งานต...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการ โอโซน วิลล่า(ภูเก็ต)
7พนักงานเสิร์ฟ
Job Details (รายละเอียดงาน)1. ทำหน้าที่ช่วยผู้จัดการดูแลความเรียบร้อยทั่วไป ในการดำเนินงานห้องอาหารให้มีความเรียบร้อย 2. บันทึกจดรายงานประจำวันเกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไปของห้องอาหารเสนอแก่ผู้ จัดการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการ โอโซน วิลล่า(ภูเก็ต)
8ช่างซ่อมบำรุง
มีหน้าที่ควบคุมรักษาอาคารและระบบอาคาร ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ มีภาระดังนี้ 1.งานบริการ ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษางานระบบทั้งหมด...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการ โอโซน วิลล่า(ภูเก็ต)
9ผู้ช่วยครัว
ช่วยเชฟดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยภายในครัวให้สะอาดได้มาตรฐาน - ช่วยเชฟจัดเตรียมอาหารเช้า เตรียมความพร้อมในห้องอาหาร - ทำหน้าที่ปรุงก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง และ/หรืออาหารอื่นๆ ตามคุณภาพและมาตรฐานของบร...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการ โอโซน วิลล่า(ภูเก็ต)
10ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC ภาคใต้ สนใจ ติดต่อ พี่ไก่ 081-1704304
1.ดูแลพนักงานประจำสาขา 2.ดูแลลูกค้า 3.รักษามาตราฐานของร้าน 4.บริหารจัดการ้าน สร้างยอดขายให้เป็นไปตามที่กำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด