ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 38 หน้า จำนวน 379 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
21พนักงานขับรถ(กระบะตู้ทึบ) จ.ภูเก็ต
ขับรถส่งสินค้าไปส่งสินค้าในเขตภาคใต้ (ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดน)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เส้งโหภูเก็ต จำกัด
22พนักงานขาย-ภูเก็ต
1. ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า 2. ให้บริการลูกค้าโดยการขายสินค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 3. ประสานงานการขายกับสมาชิกในทีมและแผนกอื่นๆ 4. จัดทำสินค้าคงคลังของสินค้าและตรวจสอบให้แน่ใจว่า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แดดดี้ส รีเทล จำกัด
23นักออกแบบภายใน
ประเภทธุรกิจ: โรงงานรับออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. หน้าที่และรายละเอียดของงาน: ออกแบบภายใน, การออกแบบเฟอร์นิเจอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
24ที่ปรึกษาการบริการ ฮอนด้ามะลิวัลย์ สาขานาคา
รับผิดชอบต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ รับรถลูกค้าที่เข้ามาแจ้งซ่อม, ติดต่อประสานงานกับลูกค้า, อธิบายรายละเอียดในการแจ้งซ่อมเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในรายละเอียดการซ่อม ค่าใช้จ่ายและเวลาในการซ่อมอย่างชัด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
25นักสังคมสงเคราะห์ (ภูเก็ต)
1. ช่วยเหลือเด็ก ในรูปแบบการเลี้ยงดูทดแทน 2. สามารถลงพื้นที่และทำงานร่วมกับชุมชน 3. ขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็ก 4. บริหารจัดการข้อมูลเด็ก 5. ทำงานร่วมเครือข่ายภาครัฐและเอกชน...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
27House Engineer
1.วางแผนงาน จัดทำ ควบคุม ดูแลเอกสารภายในแผนก 2.ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าภายในโรงงานทั้งหมด 3.ควบคุม ดูแลระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ และเครื่องปรับอากาศ ภายในโรงงานทั้งหมด 4.ควบคุม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รอลลี่ ทาสเกอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
28พนักงานเย็บจักร
- ใช้จักรอุตสาหกรรมในการเย็บงาน - เย็บชิ้นงานผ้าใบเรือยอร์ชและเย็บต่อประกอบงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รอลลี่ ทาสเกอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
29พนักงานตัดและต่อผ้าใบเรือ
1. มีความรับผิดชอบในการตัดใบ, การเก็บขอบใบด้วยความร้อน (การลนใบ), การต่อใบ   2. อ่านใบงานที่ได้มาจากแผนกออกแบบใบเรือ   3. เก็บขอบใบด้วยความร้อน (การลนใบ)   4. ติดตั้งประกอบใบ และควบคุมพนักงาน รว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รอลลี่ ทาสเกอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
30Project Engineer (M&E)
1.ควบคุมการทำงานของทีมวิศวกรและผู้รับเหมา วางแผนโครงการ ทั้งแผนงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา 2.ดูแลการติดตั้ง และการตรวจสอบงาน ตรวจสอบควบคุมและดูแลการติดตั้งงานระบบให้เป็นไปตามแผนงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคเอ็มไอที คอนสตรัคชั่น จำกัด