ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 266 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ผู้ช่วยประจำร้าน ประจำภาคเหนือ
- ต้อนรับและให้บริการลูกค้า - แนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมอธิบายสินค้าและบริการต่างๆ - สื่อสารและแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Eartone (Thailand) Co.,Ltd.
2พนักงานขาย (Sale) ประจำภาคเหนือ
- นำเสนอขายสินค้าและบริการ - ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง - ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าที่ดูแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : Eartone (Thailand) Co.,Ltd.
3Technical Support/ช่างเทคนิค ศูนย์เชียงใหม่ ด่วน
ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเคอร์และเครื่องรูดบัตรเครดิต ออก siteงานใน จ.เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอล ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
4ครูฝ่าย IT และกราฟฟิก (ปฏิบัติงานเชียงใหม่)
ทำกราฟฟิก ระบบงานอินเตอร์เน็ต ตัดต่อวีดีโอ ถ่ายภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
5ครูฝ่ายอาคารสถานที่ (ปฏิบัติงานเชียงใหม่)
-ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน -ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ -ดูแลซ่อมบำรุง ปรับปรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารเรียน คุรุภัณฑ์ และส...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
6แม่บ้าน/แม่ครัว (ปฏิบัติงานเชียงใหม่)
-ประกอบอาหาร -ทำความสะอาดในครัว -ทำความสะอาดอาคารต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
8ครูผู้สอนประถม/มัธยม (ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่)
สามารถสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปฏิบัติงานด้านเอกสารการเรียนการสอน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน อบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
9ครูผู้สอนนักเรียนอนุบาล (ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่)
ครูผู้สอนนักเรียนอนุบาล ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
10ครูคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานเชียงใหม่)
สอนคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถม,มัธยม สามารถสอน Coding ได้ ปฏิบัติงานด้านเอกสารการเรียนการสอน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์