ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า จำนวน 46 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่ Food science ตรวจสอบคุณภาพเนื้อหมู ต.จอหอ จ.นครราชสีมา
1.ศึกษาวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 2.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3.ตรวจสอบทางเคมีและจุลวิทยา 4.ควบคุมและวางแผนการผลิต 5.ประกันคุณภาพ ประจำโรงงานแปรรูปเนื้อหมู 6.จัดทำรายงานการทดลองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แล...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.
2พนักงานบัญชี ต.จอหอ นครราชสีมา
1.ลงบัณทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป (TRCLOUD) 2.บัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีต้นทุน 3.บัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้และการเงิน 4.นำส่งภาษี ภ.ง.ด.3,53 และภพ.30 5.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกร...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.
3ฝ่ายบุคคล
- รับสมัครงาน คัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น - ช่องทางการสรรหา ผ่านเฟส ไลน์ webside ต่างๆ - โทรติดต่อนัดสัมภาษท์ผู้สมัครงาน - ประสานงานกับหัวหน้าทีมที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : หจก.มานพ ลีดเดอร์ จำกัด
4การตลาด (Marketing)
- แนะนำผลิตภัณฑ์ Product ของบริษัท - ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ เจ้าของกิจการ - วางแผนการเข้าพบลูกค้า/นัดหมายล่วงหน้า - จัดเตรียมเอกสาร ประเมินศักยภาพลูกค้า - สร้างยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : หจก.มานพ ลีดเดอร์ จำกัด
5บัญชีการเงิน (อยู่ประจำที่โคราช)
1) จัดเก็บ และตรวจสอบการรับเงินประจำวัน เพื่อกระทบยอดขาย 2) ออกใบวางบิล สำหรับรายได้ส่งเสริมการขาย 3) ตั้งเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายย่อย, ตรวจสอบรายการเดินบัญชี 4) เปิดใบเสร็จรับเงินรายได้อื่นๆ 5) บัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : KellyandKlein
6Store Manager (ผู้จัดการร้าน)
Store Manager (ผู้จัดการร้าน) หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงาน 1) พัฒนาการขาย และบริหารพนักงานขายให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 2) ให้การบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : KellyandKlein
7VM visual merchandise ( ประจำที่โคราช )
คิดธีมงานแต่ละ ช่วงเวลา เสนอแผนจัดร้านให้ได้ตามคอนเซ็ปงาน ติดต่อ ซัพพลายเออร์เพื่อออกแบบ และสรุปงานเพื่อพรีเซ็นต์ การดูแลจัดหน้าร้านให้สวยงาม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : KellyandKlein
8Senior Accounting / หัวหน้างานบัญชี/การเงิน
ควบคุมงานด้านบัญชี •ทำงบ และปิดงบประจำเดือน, ประจำปี •ดูแลเกี่ยวกับเรื่องภาษีของกิจการ •ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบ •ติดต่อประสานงานกับสรรพากร •งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชี และงานที่ผู้บังคับบัญช...ดูรายละเอียด
องค์กร : KellyandKlein
9Digital Media officer
สื่อสารกับทางลูกค้าโดยผ่านช่องทาง Media ...ดูรายละเอียด
องค์กร : KellyandKlein
10วิศวกร (ด่วนมาก)
1 ออกแบบและเขียนแบบพร้อมรายการใช้วัสดุ สำหรับทำต้นทุนเสนอราคากับลูกค้า 2 วิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุ ของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ พร้อมสรุปแนวทางการแก้ไขร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ 3 ออกปฏิบัติงานนอกสถ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด