ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า จำนวน 42 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1การตลาด (Marketing)
- แนะนำผลิตภัณฑ์ Product ของบริษัท - ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ เจ้าของกิจการ - วางแผนการเข้าพบลูกค้า/นัดหมายล่วงหน้า - จัดเตรียมเอกสาร ประเมินศักยภาพลูกค้า - สร้างยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : กรุงไทย-แอกซ่า นครราชสีมา
2ฝ่ายบุคคล
- รับสมัครงาน คัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น - ช่องทางการสรรหา ผ่านเฟส ไลน์ webside ต่างๆ - โทรติดต่อนัดสัมภาษท์ผู้สมัครงาน - ประสานงานกับหัวหน้าทีมที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : กรุงไทย-แอกซ่า นครราชสีมา
4เจ้าหน้าที่ทำเงินเดือน/สรรหา/ พิกัดปากช่องโคราช
ทำเงินเดือนพนักงาน สรรหาพนักงาน ดูแลพนักงานในสังกัด ชนยอดวางบิล ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
7เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ด่วนมาก)
1. ดำเนินงานตาม Action Plan ของฝ่ายขาย 2. รับผิดชอบงานขาย / ยอดขาย กลุ่มรถเปลือยสั้น 3. สรุปวิเคราะห์งาน / วิเคราะห์คู่แข่ง ลูกค้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบ 4. รับผิดชอบข้อร้องเรียนจากลูกค้าดำเนินการแก้ไ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
9เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดนครราชสีมา
ติดตามทวงถามหนี้ ในกลุ่มบัญชี ลูกค้าค้างชำระ 3 – 4 งวด สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายบริษัทกำหนด โดยทำงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ ลงพื้นที่ติดตามลู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด