ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า จำนวน 44 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1วิศวกร (ด่วนมาก)
1 ออกแบบและเขียนแบบพร้อมรายการใช้วัสดุ สำหรับทำต้นทุนเสนอราคากับลูกค้า 2 วิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุ ของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ พร้อมสรุปแนวทางการแก้ไขร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ 3 ออกปฏิบัติงานนอกสถ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
2เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายซ่อมบำรุง (ด่วน)
1 เปิด JOB ใบสั่งซ่อมและปิด JOB 2 สรุปรถเข้าซ่อมในอู่ประจำเดือนและปิด JOB 3 เขียนใบเบิกอะไหล่ ตรวจเช็คกล่องเครื่องมือตามรอบขอใหม่กรณีชำรุดและกรณีสูญหาย 4 เช็ครถประจำวันที่ซ่อมในรอบเช้า-บ่ายเพื่อแจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
3การตลาด (Marketing)
- แนะนำผลิตภัณฑ์ Product ของบริษัท - ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ เจ้าของกิจการ - วางแผนการเข้าพบลูกค้า/นัดหมายล่วงหน้า - จัดเตรียมเอกสาร ประเมินศักยภาพลูกค้า - สร้างยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : กรุงไทย-แอกซ่า นครราชสีมา
4ฝ่ายบุคคล
- รับสมัครงาน คัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น - ช่องทางการสรรหา ผ่านเฟส ไลน์ webside ต่างๆ - โทรติดต่อนัดสัมภาษท์ผู้สมัครงาน - ประสานงานกับหัวหน้าทีมที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : กรุงไทย-แอกซ่า นครราชสีมา
6เจ้าหน้าที่ทำเงินเดือน/สรรหา/ พิกัดปากช่องโคราช
ทำเงินเดือนพนักงาน สรรหาพนักงาน ดูแลพนักงานในสังกัด ชนยอดวางบิล ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
9เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ด่วนมาก)
1. ดำเนินงานตาม Action Plan ของฝ่ายขาย 2. รับผิดชอบงานขาย / ยอดขาย กลุ่มรถเปลือยสั้น 3. สรุปวิเคราะห์งาน / วิเคราะห์คู่แข่ง ลูกค้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบ 4. รับผิดชอบข้อร้องเรียนจากลูกค้าดำเนินการแก้ไ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด