ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 31 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงานขาย ประจำร้าน Studio 7 สาขา โรบินสัน มุกดาหาร
ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติตามขั้นตอนการขายที่ถูกต้องให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ และผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ บริการลูกค้าด้วยความสุภาพรวดเร็วเป็นกันเองและสร้างความประทับใจเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2พนักงานส่งพัสดุสาขา ต.คำป่าหลาย J&T Express (จังหวัดมุกดาหาร)
- ส่งพัสดุตามบ้าน - รับผิดชอบโซนวิ่งของตนเอง - ติดต่อประสานงานลูกค้า - คัดแยกพัสดุตามตำบล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นาคราช เอ็กซ์เพรส จำกัด (J&T Express)
3เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน Network เงินเดือน 15,000 บาท (มุกดาหาร)
ควบคุมคุณภาพการทำงานแต่ละร้านสาขา ติดตามเงินโอนให้บริษัท ให้คำปรึกษากับผู้จัดการแต่ละสาขา สรุปยอดรายวันให้สาขาโอนเงิน แก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาให้บริษัท สร้างอลบัมกลุ่มไลน์ให้แนบสลิปโอนเงิน คอย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นาคราช เอ็กซ์เพรส จำกัด (J&T Express)
4พนักงานส่งพัสดุสาขา ต.เหล่าหมี ดอนตาล J&T Express (จังหวัดมุกดาหาร)
- ส่งพัสดุตามบ้าน - รับผิดชอบโซนวิ่งของตนเอง - ติดต่อประสานงานลูกค้า - คัดแยกพัสดุตามตำบล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นาคราช เอ็กซ์เพรส จำกัด (J&T Express)
5หัวหน้าสาขาเขตตำบล (จังหวัดมุกดาหาร)
- ควบคุมการนำจ่ายของสาขา - ติดตาม % การนำจ่ายพัสดุไปถึง ลูกค้าในพื้นที่ - จัดตารางวันหยุดให้พนักงาน - ดูแลความเรียบร้อยของสาขา - รายงานการทำงานของพนักงานไปยังผู้บังคับบัญชา - จัดการปัญหาเฉพาะหน้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นาคราช เอ็กซ์เพรส จำกัด (J&T Express)
6พนักงานส่งพัสดุ (จังหวัดมุกดาหาร)
- ส่งพัสดุตามบ้าน - รับผิดชอบโซนวิ่งของตนเอง - ติดต่อประสานงานลูกค้า - คัดแยกพัสดุตามตำบล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นาคราช เอ็กซ์เพรส จำกัด (J&T Express)
7วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer) จ.มุกดาหาร
- นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม - ให้ข้อมูลและคำปรึกษาทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้า - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกขายตามที่ผู้จัดการมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เรดเทค อีโวลูชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)
8รับสมัคร CE FIELD เครื่องใช้ไฟฟ้า แบรนด์ Samsung ดูแลร้าน Dealer จังหวัดมุกดาหาร และ จังหวัดใกล้เคียง
• วิ่งเข้าร้านค้าดีลเลอร์ (Dealer) ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทางร้านค้า • ผลักดันยอดขายแบรนด์สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า Samsung ให้ได้ตามเป้าที่กาหนดไว้ • ประสานงานกับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
9รับสมัคร CE FIELD เครื่องใช้ไฟฟ้า แบรนด์ Samsung ดูแลร้าน Dealer จังหวัดมุกดาหาร และ จังหวัดใกล้เคียง เงินเดือน 20,000++
• วิ่งเข้าร้านค้าดีลเลอร์ (Dealer) ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทางร้านค้า • ผลักดันยอดขายแบรนด์สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า Samsung ให้ได้ตามเป้าที่กาหนดไว้ • ประสานงานกับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
10รับสมัคร CE FIELD เครื่องใช้ไฟฟ้า แบรนด์ Samsung ดูแลร้าน Dealer จังหวัดมุกดาหาร และ จังหวัดใกล้เคียง เงินเดือน 20,000++
• วิ่งเข้าร้านค้าดีลเลอร์ (Dealer) ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทางร้านค้า • ผลักดันยอดขายแบรนด์สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า Samsung ให้ได้ตามเป้าที่กาหนดไว้ • ประสานงานกับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด