ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า จำนวน 5 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดบึงกาฬ**ด่วนมาก**
นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
2เจ้าหน้าที่การตลาดและประสานการส่งออก
1. ควบคุม การขนส่งสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายและแจ้งการขนส่งสินค้าให้บริการขนส่ง 2. ประสานงานกับหัวหน้าฝ่าย พร้อมทั้งตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. ตรวจเช็คสินค้าสำเร็จรูปที่รับเข้าสต๊อกจากฝ่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
3หัวหน้าฝ่ายที่จัดซื้อ
1. แจ้งราคาซื้อยางแผ่นและเศษยางให้กับพนักงานจัดซื้อวัตถุดิบ 2. ควบคุมดุแลการทำงานของพนักงานจัดซื้อวัตถุดิบและพนักงานจัดซื้อทั่วไป 3. ช่วยพนักงานจัดซื้อวัตถุดิบตัดสินใจการต่อรองราคากับลูกค้า 4. ประส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
4เจ้าหน้าที่สโตร์
1. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ห้องสโตร์ 2. เติมน้ำมันรถโฟคลิฟท์ รถตัก และรถยนต์ ของบริษัทฯ ตามเวลาที่กำหนด 3. ควบคุมดูแลปริมาณก๊าซLPG ให้เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทฯ 4.รวบรวมรายการ วัสดุ - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
5ผู้จัดการโรงงาน
1. เป็นผู้นำสูงสุดในด้านการบริหาร ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในด้านการบริหาร บุลากรและเทคโนโลยี เครื่องจักร รวมถึงการติดตามตรวจสอบตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การผลิต จนถึงกระบวนการส่งออก 2. เป็นผู้กำหนดและ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด