ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า จำนวน 5 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดบึงกาฬ**ด่วนมาก**
นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
2เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดบึงกาฬ
ติดตามทวงถามหนี้ ในกลุ่มบัญชี ลูกค้าค้างชำระ 3 – 4 งวด สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายบริษัทกำหนด โดยทำงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ ลงพื้นที่ติดตามลู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
3หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและปฏิบัติการทดสอบยาง
1. ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามข้อกำหนดตามที่ลูกค้าต้องการ 2. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ,ผลิตภัณฑ์และงานในระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมทุกกระบวนการให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร 3. ดูแลควบคุมแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
4เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับคู่มือความปลอดภัยและอื่นๆตามข้อกฎหมายกำหนด 2. ดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายความปลอดภัย 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโรงงาน 4. ติดต่อสื่อสารด้านความ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
5ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สัญชาติจีน เชื้อชาติ จีน แท้ๆ เท่านั้น)
- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ - ประสานงานดูแลอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ - ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ เอกสารด้านการเงิน และเอกสารต่างๆที่ได้รั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด