ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 30 หน้า จำนวน 297 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
91กุ๊ก (Cook)
สามารถทำอาหารเช้า, อาหารเที่ยง และอาหารเย็นให้แขกที่มาพักโรงแรมทานไได้ และสามารถเข้าทำงานเวรเช้าหรือเวรบ่ายได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : Arte Hotel (โรงแรม อาร์ท)
92พนักงานทำความสะอาด
ทำความสะอาด และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
93พนักงานขับรถพยาบาล
ขับรถตู้พยาบาลรับส่งผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
94อาจารย์ฝ่ายปกครองและกิจกรรม
งานสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น , งานจัดกิจกรรมต่าง ๆ , งานฝ่ายปกครอง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
95พยาบาลวิชาชีพ (ผู้ให้คำปรึกษา)
ให้คำแนะนำ คำปรึกษากับพนักงานที่ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน ให้คำปรึกษาด้านการพยาบาลแก่พนักงานบริษัท เยี่ยมบ้านและประเมินหน้างาน ส่งพนักงานเข้าทำงานบ้านลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
97วิศวกร
- ดูแลระบบไฟฟ้า แอร์ บ่อบำบัดน้ำเสีย - ดูแลงานก่อสร้าง - งานระบบคุณภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
98พยาบาลวิชาชีพ (มีใบอบรมการพยาบาลผู้สูงอายุ)
ปฏิบัติงานในส่วนคลินิกผู้สูงอายุ ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล และงานด้านคุณภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
99พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนก Ward , ICU , ER
- ให้การพยาบาลตามมาตรฐานพยาบาลวิชาชีพ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
100ครูพี่เลี้ยง (จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) )
เป็นครูพี่เลี้ยงให้นักเรียน เรียนหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย (NA)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด